Archív

20. 12. 2023 • 4 minuty čtení

Vnímáte, jak se váš vedoucí zaměřuje vůči svým podřízeným na naslouchání, empatii, povzbuzování a rozvoj svých týmů, že mu záleží na budování pozitivního pracovního prostředí, kde jsou zaměstnanci motivováni, cítí se ceněni a mají příležitost rozvíjet své dovednosti? Vězte, že máte co dočinění s manažerem označovaným jako servant leader.

20. 11. 2023 • 4 minuty čtení

Zapisujete si své nápady, myšlenky, plány? Správně! Zkuste si je ale také nakreslit. Dělal to i Leonardo da Vinci nebo třeba Montessori. Oba si do svých poznámek kreslili šipky, obrázky a čáry. A věděli, co dělají. Dnes se tomu říká myšlenkové mapy a hodí se mimo jiné právě ke vzdělávání zaměstnanců ve firmách. Tyto grafické reprezentace nápadů a konceptů se staly efektivním způsobem, jak organizovat myšlenky a podporovat učení.

16. 11. 2023 • 5 minut čtení

Dokáží firmy pro manažery s různými styly rozhodování zvolit i optimální vzdělávací programy? A je to vůbec reálné? Rozhodování je „jádrem“ firemního života. Zaměstnanci musí denně činit desítky rozhodnutí, od malých až po ta, která mají strategický dopad na celou organizaci.

1. 11. 2023 • 7 minut čtení

Probíhající rok nebyl pro L&D týmy žádná procházka růžovou zahradou. Ekonomický propad, zdražování a fenomén „quiet quitting“ způsobil, že se školitelé potýkali ve firmách snad se všemi druhy problémů. Ten příští – 2024 – už bude jiný. Půjde o to, aby vzdělávání mělo co největší dopad (neboli impact).

30. 10. 2023 • 3 minuty čtení

Vývoj efektivních vzdělávacích programů je klíčový pro zajištění kvalitního vzdělávání a rozvoje dovedností v různých prostředích, od korporátního školení po školství a veřejné instituce. Jedním z nejuznávanějších modelů pro návrh, vývoj a implementaci vzdělávacích programů je tzv. ADDIE model. Tento model, zkratka pro Analyze, Design, Develop, Implement a Evaluate (Analýza, Návrh, Vývoj, Implementace a Hodnocení), slouží jako rámec pro vytváření efektivních a cílených…

13. 10. 2023 • 10 minut čtení

Jak se plánuje strategie firemního vzdělávání, co firmy říkají, že dělají a co skutečně dělají a proč mají nosit v hlavě L&D manažeři velký obrázek toho, kam firma směřuje. O tom všem a nejen o tom se bavil šéfredaktor Seduo Magazínu s koučkou a mentorkou Martinou Jandečkovou.

29. 9. 2023 • 5 minut čtení

Ztráta zaměstnání okupuje na žebříčku stresových životních situací sedmé až osmé místo. Větší stres způsobují jen úmrtí partnera, rozvod, vězení nebo vážné onemocnění. A přestože na trhu práce v současnosti chybí zhruba 300 000 lidí, firmy potřebují propouštět. Dobrá zpráva je, že už se není třeba tolik bát, Starý způsob myšlení, kdy se kolem výpovědi mlží a emocionálně vypjatý okamžik střetu zaměstnavatele se zaměstnancem bývá extrémně nepříjemný pro obě strany už není jediná možnost.

25. 9. 2023 • 3 minuty čtení

Web Based Training (WBT), neboli vzdělávání založené na internetu, je moderní forma vzdělávání, která využívá online technologie a internetové platformy k poskytování vzdělávacích obsahů a kurzů. Známý je mimo jiné také jako Internet Based Training (IBT), nebo eLearning. Tato metoda umožňuje jednotlivcům učit se a rozvíjet své dovednosti a znalosti prostřednictvím elektronických médií, kdykoliv a kdekoli, kde je přístup k internetu. WBT přináší…

13. 9. 2023 • 3 minuty čtení

Model učení 70:20:10 je inovativním přístupem ke vzdělávání, který klade důraz na kombinaci různých způsobů učení tak, aby podpořil efektivní a trvalý rozvoj dovedností a znalostí u jednotlivců. Tento model reflektuje to, co mnoho odborníků považuje za účinný způsob učení – učení se nejen z formálních výukových programů, ale také z praktických zkušeností a mezilidských interakcí. Čísla v názvu modelu, konkrétně 70:20:10, zrcadlí…

11. 9. 2023 • 5 minut čtení

Představili jste ve vaší firmě vzdělávací strategii, ale ukazuje se, že zaměstnanci nemají o rozvoj zájem? Nabízíte pracovníkům možnost účastnit se kurzů a školení, ale vaše snaha se míjí účinkem a nabízené kurzy zejí prázdnotou? Za tímto problémem stojí nejpravděpodobněji některý ze čtyř důvodů, které rozebereme v tomto článku. Zároveň vám poradíme, jak situaci napravit a jak můžete zaměstnance pro vzdělávání nadchnout.

25. 8. 2023 • 4 minuty čtení

Každému profesionálovi během let postupně vykrystalizuje přístup, který je účinný a oproti zavedeným postupům dost unikátní. Metoda „neviditelného vzdělávání“ se nezrodila v hlavě Braňo Frka ze dne na den. On sám si ji vypiplal a vychoval od „nemluvněte“ do dnešní úspěšné podoby. Svůj finální obraz dostala po letech zkoušení a je také výsledkem poučení z chyb, které po cestě vznikaly. A co tedy neviditelné vzdělávání vlastně je?

15. 8. 2023 • 5 minut čtení

Jestliže organizujete pro své zaměstnance kurzy angličtiny, je důležité, aby byli účastníci v rámci jedné lekce zhruba na podobné úrovni. Kdyby se totiž na jedné hodině ocitl zaměstnanec, který si v angličtině neumí ani objednat minerálku, společně s kolegou, který si po večerech čte Shakespearovy sonety v originále, nepřinesla by daná lekce nikomu nic.

9. 8. 2023 • 4 minuty čtení

O firemním vzdělávání (nad rámec zákonných a povinných školení) se v českých firmách donedávna uvažovalo jako o vzdělávací stravence, která má zaměstnancům posloužit jako příjemný benefit. Osobní rozvoj byl považován za bonus, který si kdokoliv mohl vybrat, když měl chuť. (Ne všechny organizace nahlížely na rozvoj touto optikou, jde o metaforu, která popisuje, jak měly firmy nastavený „mindset“). Takový přístup k osobnímu rozvoji už ale nebude dlouho životaschopný.

2. 8. 2023 • 2 minuty čtení

Competency Mapping, neboli Mapování kompetencí, je strategický a systematický proces, který slouží k identifikaci a analýze klíčových dovedností, znalostí, schopností a chování, které jsou nezbytné pro úspěšné vykonávání pracovních rolí a plnění cílů organizace. Tento proces začíná sběrem informací o pracovních pozicích v organizaci. To zahrnuje detailní popis práce, stanovení očekávání, která jsou k ní připojena, a identifikaci klíčových výstupů nebo cílů, kterých má…

2. 8. 2023 • 6 minut čtení

„Learn continually. There’s always ‚one more thing‘ to learn!“ slavná slova Steva Jobse dokonale vystihují hlavní úkol pro dnešní L&D týmy, HR manažery i samotné zaměstnance. Nikdy není konec. Vždy je co poznávat. Vždy je kam růst. Pokud tímto způsobem nastavíte kulturu vzdělávání ve vaší firmě, vytvoříte tím podhoubí prorůstového myšlení. A víra v nekonečné možnosti růstu je nutným předpokladem budoucího úspěchu – firem i lidí.

25. 7. 2023 • 6 minut čtení

V předchozím díle jsme vám představili první dva díly „stavebnice“, ze které se staví ve firmách vzdělávací strategie. Dozvěděli jste se, s čím se při tvorbě takového plánu začíná, co následuje a jak to dělají v praxi ve Slevomatu a Nestlé.

20. 7. 2023 • 3 minuty čtení

Když chcete vědět, co znamená termín asynchronní učení, neobejdete se bez znalosti jeho protějšku – tedy synchronního učení. Synchronní učení neboli také někdy synchronní  vzdělávání, je akce, při níž se najednou zapojuje skupina studentů. Tradiční hodina matematiky ve třídě s učitelem tedy spadá přesně do této definice. V případě online učení to znamená, že spolužáci i lektor…

14. 7. 2023 • 5 minut čtení

Jeden zázračný a univerzálně platný návod na vzdělávání zaměstnanců neexistuje. Malé firmy mají ve vzdělávání zaměstnanců jiné potřeby než velké korporáty a výrobní podniky mají jiné priority než společnosti poskytující služby. Jedno mají ale všechny firmy společné: chtějí-li se posouvat a zvyšovat svoji konkurenceschopnost, musí dělat maximum pro to, aby se posouvali i jejich zaměstnanci. Firmy, které rozvoj zaměstnanců podceňují, dříve či později silně pocítí negativní dopady tohoto přístupu. Jaké dopady to jsou a podle jakých signálů poznáte, že jste ve vaší firmě zanedbali rozvoj pracovníků nebo přespříliš přiškrtili zdroje na jejich vzdělávání?

10. 7. 2023 • 7 minut čtení

V předchozím díle jsme vám představili první díly „stavebnice“, ze které se staví ve firmách vzdělávací strategie. Dozvěděli jste se, s čím se při tvorbě takového plánu začíná a jak to dělají v praxi ve Slevomatu a Nestlé.

30. 6. 2023 • 10 minut čtení

Dá se změřit, co si zaměstnanci myslí, jaké mají motivace, proč chodí pozdě do práce nebo proč třeba nová firemní strategie nebude úspěšná? O unikátní metodě mikro-koučování s pomocí umělé inteligence se bavil šéfredaktor Seduo Magazínu David Shorf se spoluzakladatelem kanadské firmy impro.ai Opherem Brayerem.

22. 6. 2023 • 6 minut čtení

Každá firma je unikátní. Každá využívá odlišné procesy a má jiné potřeby. Proto je logické, že každá firma má i svůj vlastní, jedinečný přístup k vytváření strategie vzdělávání zaměstnanců. Pokud právě řešíte podobnou „úlohu“, máme pro vás inspiraci. Dozvíte se, co o L&D strategii říká teorie, ale zároveň se podíváme „do vzdělávací kuchyně“ společností Nestlé Česko a Slevomat a nabídneme vám exkluzivní pohled na to, jak se v těchto dvou firmách vzdělávání zaměstnanců plánuje a realizuje v praxi.

19. 6. 2023 • 2 minuty čtení

Learning Experience Platform (LXP) je softwarový nástroj, který umožňuje organizaci a správu digitálního vzdělávání. Hlavním cílem LXP je poskytovat uživatelům (studentům, zaměstnancům a ostatním zájemcům) personalizovaný, interaktivní a přístupný způsob učení a rozvoje. V čem se liší LXP od Learning Management System (LMS)?  Zatímco LMS se zaměřuje na správu a organizaci kurzů, LXP umožňuje uživatelům přístup ke vzdělávacím materiálům z různých zdrojů. To…

19. 6. 2023 • 2 minuty čtení

Learning Management System (LMS) je softwarový systém, který umožňuje správu vzdělávání. Přeloženo z angličtiny – jde o systém řízení výuky, který byl vytvořen proto, aby se studentům i školitelům zjednodušilo a zefektivnilo studium.  Využití LMS vzdělávání v posledních letech roste a stává se stále populárnější volbou pro školy, organizace i firmy. Mezi hlavní výhody LMS patří snadná správa, možnost personalizace,…

15. 6. 2023 • 4 minuty čtení

Když se Jiří Sovák ve filmu Marečku podejte mi pero dostal „pod tlak automatizace“ a po večerech si doplňoval vzdělání, chápali jsme to tak, že to tak nějak bude vlastně vždycky. Stroje budou brát práci „modrým límečkům“ a ty se po pracovní době budou školit, aby ty stroje mohli alespoň obsluhovat. Nyní se zdá, že umělá inteligence jde primárně po kancelářských pozicích a že první na ráně budou naopak límečky bílé.

8. 6. 2023 • 9 minut čtení

Mladí lidé narození okolo roku 2000 se zatím zvolna dostávají do pracovního procesu. Už za dva roky budou ale představovat 27 procent veškeré pracovní síly. Co čekají od kariéry, co si myslí o vzdělávání a jak s nimi mají zaměstnavatelé pracovat?

2. 6. 2023 • 4 minuty čtení

Celý den stát, chodit, zvedat, tahat, přesouvat a převážně dělat pouze jednotvárné pohyby. Navíc často v hluku, prachu, zápachu, vysokých, nebo naopak nízkých teplotách. Jak v takových podmínkách pěstovat spokojenost manuálních pracovníků? Opravdu stačí jen dostatečný plat a pár benefitů k tomu? „To už opravdu nestačí. Stěžejní je rozvíjení klíčových lidí, kteří jsou v denním kontaktu s těmito pracovníky. A to kupodivu nejsou ani manažeři ani HR specialisti.“ říká Šárka Nováková, která má ve společnosti Greiner Perfoam na starosti HR management a rozvoj lidí.

26. 5. 2023 • 5 minut čtení

Petra Vaňková a Simona Burianová, obě ze vzdělávací platformy Seduo, se podělily o své zážitky a dojmy z jedné z největších světových konferencí o learningových technologiích. Viděly, jak AI vytvoří video během pár momentů, vyzkoušely si, jak se dá studovat ve virtuální realitě a byly nadšeny z nejmodernějších technologií, které umí v mžiku překládat obsah do češtiny. Ale nešlo jen o technologie… Kdybyste měly vyprávět…

15. 5. 2023 • 2 minuty čtení

Převrácená výuka, známá také jako Flipped Learning, je moderní vzdělávací metoda, která zahrnuje inverzní přístup k tradičnímu modelu výuky. V této metodě studenti nejprve sami studují předem připravený materiál, jako jsou videa, prezentace nebo skripta, a poté diskutují a používají nově nabyté znalosti ve třídě. Převrácená výuka se stává stále populárnější i v oblasti firemního vzdělávání, protože poskytuje zaměstnancům možnost…

15. 5. 2023 • 1 minuta čtení

Informal learning, neboli neformální učení je druh vzdělávání, který není plánovaný ani organizovaný, ale spíše spontánní a často tedy i neformální. Setkáváme se s ním v každodenním životě, například když s kolegy hledáme řešení problémů v práci, nebo také při sledování výukových videí na obědové pauze. Ve firemním prostředí je neformální učení užitečné pro rozvoj zaměstnanců, jelikož je učí spolupráci. Zaměstnanci…

15. 5. 2023 • 3 minuty čtení

Social Learning je výuková metoda, která klade důraz na učení prostřednictvím interakce s ostatními lidmi v rámci skupiny nebo komunity. Metoda stojí na předpokladu, že lidé se mohou naučit více, pokud mají možnost diskutovat s ostatními, sdílet své názory a zkušenosti a spolupracovat na řešení úkolů. Učení s kolegy V současné době se social learning stává stále populárnější i v rámci firemního vzdělávání. Mnoho firem využívá…

11. 5. 2023 • 4 minuty čtení

I navzdory aktuálním trendům i radám odborníků stále existují firmy, které vzdělávání pracovníkům hrubě podceňují. A jedním z důvodů je obava, že firma pracovníkovi vzdělání uhradí a tím mu pomůže zvýšit kvalifikaci, načež zaměstnanec najde uplatnění jinde a z firmy odejde. V tomto článku se podíváme na to, proč je takový přístup krátkozraký a kontraproduktivní. A také si řekneme, jak rozvoj pracovníka zorganizovat tak, aby byli spokojení všichni – jak firma, tak i zaměstnanec.

5. 5. 2023 • 2 minuty čtení

Andersonova metoda patří k dalším modelům, které pomáhají organizacím měřit vzdělávání. Na rozdíl od klasického Kirkpatrickova modelu či jeho rozšířenější verzi, Phillipsova modelu, se soustředí na vyhodnocení vzdělávací strategie jako celku. Nezabývá se tedy měřením jednotlivých vzdělávacích programů.  Andersonova metoda se zaměřuje na dvě hlavní výzvy: Oproti ostatním výše jmenovaným modelům měření vzdělávání je Andersonův model mnohem jednodušší a vystačí…

5. 5. 2023 • 2 minuty čtení

Phillipsův model bývá označován jako Kirkpatrick/Phillipsův model. To proto, že navazuje a rozšiřuje původní, dnes již 64 let starý přístup k měření výsledků vzdělávání, známý jako Kirkpatrickův model. Muž, který stojí za tímto užitečným nástrojem se opravdu jmenoval Don Kirkpatrick a svoji metodu poprvé zveřejnil v roce 1959 v odborném časopise Journal of ASTD. Připomeňme si, že Kirkpatrickův model je…

3. 5. 2023 • 6 minut čtení

Většina zaměstnavatelů si již dnes uvědomuje, že soustavné vzdělávání zaměstnanců je pro firmu doslova životně důležité. A protože mnoho z těchto firem zcela správně do rozvoje pracovníků investuje i nemalé náklady, vyvstává klíčová otázka: Jak měřit úspěšnost vzdělávací strategie? V tomto článku se podíváme na to, jaké základní způsoby vyhodnocování vzdělání strategie vlastně existují. A také jak můžete vyhodnotit, jestli se vám rozvoj zaměstnanců ve firmě skutečně daří nebo ne.

3. 5. 2023 • 6 minut čtení

Česká populace stárne. Do roku 2030 se skupina lidí ve věku 50-65 let stane ve společnosti hlavní pracovní silou. Generace „zkušených“ ovládne pracovní trh a firmy se budou muset naučit, jak se staršími ročníky počítat, aby jim byli prospěšní.

28. 4. 2023 • 5 minut čtení

Pokud chcete mít v dnešní době spokojené zaměstnance, neobejdete se bez kvalitní L&D strategie. To znamená, že musíte brát do úvahy jak potřeby zaměstnanců, tak požadavky zaměstnavatele. V následujícím kvízu si můžete vyzkoušet, jak moc znáte svět Learning and Development (L&D).

30. 3. 2023 • 7 minut čtení

Téma psychického zdraví nabývá na důležitosti. A to i ve firemním vzdělávání. Firmy tak sice dál častěji nabízí téma psychohygieny jako součást rozvoje pracovníků. Bohužel, tam také ale často podpora duševní rovnováhy zaměstnanců končí. Firmy tak třeba sice pracovníky učí, jak stres zvládat na individuální úrovni, ale nijak se nesnaží stres na pracovišti systematicky redukovat. V očích pracovníků tak někdy mohou tyto firmy oprávněně působit lehce pokrytecky. Jak zaměstnance v psychohygieně efektivně vzdělávat, ale nepůsobit u toho jako pokrytci?

19. 3. 2023 • 5 minut čtení

Vzdělávání zaměstnanců má celou řadu funkcí. Jak vyplývá z průzkumu, pro 87 % českých a slovenských firem se jedná mimo jiné o způsob, jak si vychovat vlastní budoucí manažery a umožnit nadějným talentům kariérní růst. A právě s přihlédnutím k této funkci vzdělávání mají možná někteří L&D manažeři tendenci (byť třeba podvědomou) soustředit se především na rozvoj mladých, zdánlivě perspektivnějších pracovníků. A starším zaměstnancům se mnohdy taková priorita nedává. To je však velká chyba. Existuje řada důvodů, proč by se ani na dříve narozené ve vzdělávací strategii rozhodně nemělo zapomínat.

17. 3. 2023 • 6 minut čtení

Poslední výzkum z roku 2022 společnosti LMC hovoří jasně: více než 70 % firem řeší duševní zdraví svých zaměstnanců zatím spíše na individuální či mezilidské úrovni. Celá čtvrtina firem se pak o psychickou pohodou svých lidí nestará vůbec. Přitom náročné události posledních pár let se odrážejí čím dál více i na samotném pracovišti. Hlavní obranou, jak nenechat své zaměstnance padnout na dno a neroztočit tak spirálu velmi nákladných opatření, je preventivní strategie. A to bude v dalších letech klíčový úkol HR a L&D profesionálů.

14. 3. 2023 • 2 minuty

Když jste sedminásobný mistr ČR v karate, asi máte vůli vyhrávat. A když umíte své zkušenosti předat, asi se vyplatí vaše rady poslouchat. Pavel Moric rozhodně umí lidem pomáhat. A nejen jako sportovec, ale i jako lektor a kouč. Má za sebou 10 000 odškolených a odtrénovaných lidí. Třeba dalším z nich budete právě vy.

11. 3. 2023 • 4 minuty čtení

Před necelými dvěma lety spustili v Sazce vzdělávání v oblasti kyberbezpečnosti v gamifikované podobě. Její zavedení nebylo překvapivě vůbec složité. Naopak vyvolala nadšení napříč všemi generacemi zaměstnanců. A navíc: „Možnost porazit kolegyni ve hře pro mě byla fakt zábava! Učení se v tu chvíli stalo spíše vedlejším efektem.“ říká Zdeňka Böhmová, která má v Sazce na starosti firemní vzdělávání.

5. 3. 2023 • 1 minuta čtení

Jak se české firmy stavějí ke vzdělávání a rozvoji svých zaměstnanců? Jak se v posledních třech letech změnil jejich přístup? Které trendy je třeba sledovat a kam firemní vzdělávání směřuje?

24. 2. 2023 • 6 minut čtení

Pro každou firmu je správná komunikace klíčová. A platí to i v případě, kdy vaši lidé přichází do kontaktu s anglicky hovořícími klienty. Vaši manažeři, obchodníci nebo markeťáci mohou být sice skvělými experty. Jakmile se ale v cizí řeči zasekávají nebo používají v písemné komunikaci krkolomné obraty, nastává problém – pro vašeho klienta i pro váš byznys. Existuje přitom ověřená strategie, díky které můžete dlouhodobě zlepšovat znalosti angličtiny u všech klíčových zaměstnanců.

13. 2. 2023 • 5 minut čtení

Čím motivovanější žák, tím lepší výsledky vzdělávání. To platí i u rozvoje zaměstnanců. L&D manažeři zodpovědní za strategii vzdělávání pracovníků si tak logicky lámou hlavu, jak nejlépe své zaměstnance ke vzdělání motivovat. A jak ukazuje i průzkum, jednou z osvědčených metod je nabídnout zaměstnancům takové vzdělání, které pak reálně využijí ve své práci.

7. 2. 2023 • 3 minuty čtení

Co je to re-skilling? Re-skilling je termín, který označuje proces, v němž se pracovník učí zcela nové dovednosti v rámci své firmy. Zjednodušeně lze říci, že jde o rekvalifikaci. Re-skilling umožňuje firmě udržet zaměstnance ve firmě, ale na jiné pozici.  Kdy je zapotřebí? Re-skilling je často nutný předtím, než dojde k tzv. horizontálnímu přesunu zaměstnance. To znamená, že pracovník v rámci…

6. 2. 2023 • 3 minuty čtení

Co je to microlearning? Mikroučení, jak lze česky nazývat tuto metodu, patří k moderním trendům v oblasti firemního vzdělávání. V podstatě jde o to, jak „rozdrobit“ požadované učivo na krátké kousky, které se jednodušeji vstřebávají a lépe pamatují. Jednotlivé „drobky“ jsou vytvořeny tak, aby pokryly konkrétní vzdělávací potřebu.  Myšlenka, která stojí za vznikem mikroučení je jasná: málokomu už dnes vyhovuje strávit…

5. 2. 2023 • 4 minuty čtení

Co je to blended learning? Termín blended learning lze přeložit jako smíšené či hybridní vzdělávání. V podstatě v sobě zahrnuje to nejlepší z online a offline vzdělávání. Využívá kombinace výhod online učení, kde se studující vzdělává sám a následně ho doplňuje o fyzické interakce s lektorem a ostatními studenty. K čemu je dobré? Online vzdělávání umožňuje firmě proškolit velký počet zaměstnanců za relativně malé…

3. 2. 2023 • 3 minuty čtení

Co je učení „just-in-time“ a k čemu slouží? Princip učení „just-in-time“ je vzdělávací metoda, při níž lidé získávají nové poznatky ve chvíli, kdy je aktuálně potřebují využít v praxi. Požadované informace by měly být přístupné kdykoliv a kdekoliv. K „just-in-time“ učení se tak hodí nejlépe mobily, tablety nebo notebooky, na nichž si lidé mohou vyhledat informace např. v prodejně, ve skladu, u zákazníka…

2. 2. 2023 • 2 minuty

Jak se stane, že se kluk z Vysočiny stane slavným horolezcem, který překoná všech 14 osmitisícovek? Himalájský Radek Jaroš si myslí, že sny a cíle jsou tady od toho, aby se plnily. Nechte se inspirovat sportovcem, který o překonávání komfortních zón ví víc než většina lidí.

26. 1. 2023 • 3 minuty čtení

Jaký je rozdíl mezi mentoringem a koučinkem V čem se oba nástroje profesního a osobního rozvoje liší? To je nejčastější otázka, kterou na prvním setkání uslyší jak kouč, tak mentor. Co se týče profesionálních dovedností, které jsou od kouče či mentora vyžadovány, nejde o nijak velký rozdíl. Obě techniky osobního rozvoje se liší hlavně ve struktuře a v cílech. Pro správné…

26. 1. 2023 • 4 minuty čtení

Vaši zaměstnanci se už nemusí vzdělávat pouze na tradičních školeních trvající hodiny nebo dny. Díky online technologiím si mohou své vzdělávání rozložit do každodenních krátkých úseků. Kdykoliv tak mají při práci prostor a chuť, mohou si strčit sluchátka do telefonu a pustit si online kurz – třeba jen na pár minut.

22. 1. 2023 • 3 minuty čtení

Co je to gamifikace a k čemu je dobrá? V podstatě jde o využití herních prvků v mimoherním prostředí. Gamifikace bere do úvahy přirozenou lidskou touhu „hrát si“. To znamená sbírat body, kartičky, benefity či plnit nějaké úkoly a postupovat o úrovně výš. Metoda našla svoje uplatnění v marketingu, obchodu a ve firemním vzdělávání.  Ve vzdělávacím procesu se gamifikace uchytila zejména u mladší generace, která…

22. 1. 2023 • 6 minut čtení

Zaškolování pracovníků pro nové role a jejich dosazování na volné pozice ve firmě pomáhá recruiterům řešit aktuální, palčivý problém – najít vhodné kandidáty na volné pozice ve svých firmách. Vzdělávání zaměstnanců ale může mít celou řadu jiných cílů. A podle toho, jakým směrem se má pracovník posouvat, se rozlišují tři základní principy rozvoje: up-skilling, re-skilling a cross-skilling. Ukážeme vám, jak tyto tři principy v praxi vypadají a jak je do svých vzdělávacích programů začleňují čtyři tuzemské firmy.

19. 1. 2023 • 2 minuty

Podívejte se, co radí slovenský šachový velmistr na základě svých kurzů o kritickém myšlení. Kdy se řídit intuicí a kdy spoléhat na rozum. Jak se orientovat ve světe plném dezinformací, manipulace a lží a přitom se správně rozhodnout? Nechte se inspirovat Jánem Markošem.

17. 1. 2023 • 4 minuty čtení

Řada pracovníků v nižším managementu pracovní právo příliš neřeší. Legislativní otázky přenechávají právnímu nebo personálnímu oddělení. A sami mají často jenom vágní představu, co vlastně v zákoníku práce přesně stojí. Někteří z nich z něj možná nikdy neviděli ani řádku. A přitom se týmoví manažeři denodenně dostávají do situací, ve kterých mohou díky neznalosti zákonů takzvaně „zavařit“ nejenom firmě, ale i přímo sobě. V sázce jsou teoreticky i vysoké pokuty v řádech milionů korun. A právě proto by ani týmoví manažeři neměli vzdělávání v oblasti pracovního práva podceňovat. V tomto článku si na pěti příkladech ukážeme, v jakých situacích se jim znalost legislativních předpisů určitě vyplatí.

16. 1. 2023 • 8 minut čtení

Pamatujete si na žáka, který v komedii Marečku, podejte mi pero! při zkoušení pochodoval mezi lavicemi? Tak tento způsob soustředění má své jméno. A školitelé ve firmách by o různých typech studentů měli vědět a počítat s tím, že každému vyhovuje jiný způsob učení.

15. 1. 2023 • 3 minuty čtení

Co je Kirkpatrickův model a k čemu slouží? Kirkpatrickův model je mezinárodně uznávaný nástroj pro hodnocení výsledků vzdělávacích programů. Skládá se ze čtyř úrovní hodnocení: reakce, učení, chování a výsledky. Nejčastěji se zobrazuje jako 4-úrovňová pyramida, která zobrazuje vertikální vztah mezi jednotlivými fázemi hodnocení. Kirkpatrickův model odpovídá na otázky, jak je vzdělávací proces přínosný, jak je přenositelný do praxe…

13. 1. 2023 • 3 minuty čtení

„Good night everybaby!“ Ztrapnit se nějakým trapným přeřekem v angličtině někde na večírku nebo jiné společenské akci je nepříjemné. Ještě o mnoho horší je však kvůli nedostatečné jazykové výbavě udělat faux-pas nebo způsobit nedorozumění v oficiální komunikaci, pod hlavičkou zaměstnavatele. Když se zaměstnanec vaší firmy ztrapní například v e-mailové komunikaci s klientem, dává tím všanc i prestiž celé vaší společnosti. Jaké nejčastější chyby lidé píšou v anglické e-mailové komunikaci? A proč se rozhodně nevyplácí šetřit na rozvoji anglických dovedností vašich zaměstnanců?

13. 1. 2023 • 4 minuty čtení

Věděli jste, že když si při opravě kapajícího kohoutku najdete na YouTube video s názvem „Jak opravit kapající kohoutek“ a postupujete podle něj, tak jste se právě vzdělali metodou „just-in-time“? Tento princip se dnes už nevyužívá jen při domácích pracích, ale i ve firmách jako účinná metoda vzdělávání zaměstnanců. Jak princip učení „just-in-time“ funguje, jaké výhody může přinést vaší L&D strategii a jak jej do vašeho systému školení úspěšně zakomponovat?

11. 1. 2023 • 5 minut čtení

Možná nemají stejné názory, stejné postupy ani stejné výsledky jako jejich starší kolegové. Když ale ve vaší firmě pochopíte, jak přemýšlí, co potřebují a co je motivuje, proměníte své talentované mileniály v zaměstnanecké ryzí zlato.

9. 1. 2023 • 4 minuty čtení

Možná si říkáte, že jde jen o další „buzzword“. O termín, který vznikl jen proto, aby se slovní zásoba HR manažerů rozrostla o novou chytrou frázi. Tak to ale není. Kombinované vzdělávání (blended learning) je přirozeným vývojovým krokem, který vyhovuje jak zaměstnancům, tak firmám.

7. 1. 2023 • 5 minut čtení

Určitě i na svém počítači najdete zelenou ikonku s písmenkem X. Excel je jedním z nejrozšířenějších programů na celém světě, ale jen málokdo dokáže využívat všech jeho předností. Přitom jde o neuvěřitelně životaschopný program, který neustále reaguje na nové potřeby uživatelů. Je objektivně jedním z nejlepších analytických nástrojů pro manažery, stratégy či marketéry. Ale nejenom pro ně.

4. 1. 2023 • 5 minut čtení

Od tohoto článku nejspíše očekáváte něco zajímavého či přínosného. A ruku na srdce: nejradši byste získali všechny podstatné informace během pár minut (ne-li sekund). Chcete krátké, jasné a přehledné informace s jedním klíčovým tématem, které lehce a rychle pochopíte. A přesně tohle je podstata mikroučení (microlearningu) – vzdělávání, které sází na stručné informace zpracované poutavým způsobem, které v pravidelných dávkách lidský mozek nezatíží, ale přitom hodně naučí.

9. 12. 2022 • 3 minuty čtení

Co je Learning in the Flow of Work a k čemu slouží? Learning in the Flow of Work znamená v doslovném překladu „učení v průběhu práce“. Pomocí této metody se zaměstnanci pravidelně vzdělávají v mini lekcích trvajících jednotky minut, a to kdykoliv mají prostor a chuť. Výhodou je rychlé a intenzivní vstřebávání informací, které jsou ihned použitelné při práci. Vzdělávání se navíc stává…

25. 1. 2022 • 6 minut čtení

„Mentoring” se coby forma vzdělávání používá už po tisíciletí – ve sportu, v umění i ve všech jiných myslitelných oborech lidské činnosti. Základem je vztah mentora a žáka, při kterém zkušenější a protřelejší mentor předává učňovi životní moudra nebo určité know-how. V dnešní době pak firmy moderní mentoring využívají jako součást své L&D strategie. Při správném nastavení totiž může výrazně podpořit rozvoj pracovníků, zlepšit jejich spokojenost a ve výsledku i snížit jejich fluktuaci. Jak přesně mentoring v praxi vypadá a jak jej i vy můžete úspěšně zavést ve vaší firmě?

15. 1. 2022 • 6 minut čtení

„Soft skills”, neboli měkké dovednosti. Hodně se o nich mluví, ale málokdo ví, jak je efektivně zahrnout do strategie vzdělávání pracovníků. Často se tak ze setrvačnosti posílají obchodníci na tradiční školení prodejních dovedností a manažeři na školení leadershipu, aniž by bylo zřejmé, jestli si účastníci ze školení něco odnesou do praxe. Při správném nastavení ale může mít rozvoj měkkých dovedností zásadní dopad na firemní kulturu i produktivitu. V čem je tedy školení tzv. měkkých dovedností specifické a jak jej zorganizovat tak, aby se „soft skills” ve firmě skutečně uchytily?

6. 1. 2022 • 2 minuty

Když už nemusíme ani lovit, ani prát v prádlo ruce, zdálo by se, že se budeme mít lépe. Má to ale i druhou stranu mince. Zlenivěli jsme a nechceme se vzdát komfortu, na který jsme si zvykli. A co když přijde krize? Třeba pandemie nebo válka? Nechte se inspirovat myšlenkou inovátora v oblasti vzdělávání, aktivisty a publicisty Boba Kartouse.

Nastavení cookies