Firemní vzdělávání starších ročníků: Proč nezapomínat ani na dříve narozené

19. 03. 2023 • 5 minut čtení

Vzdělávání zaměstnanců má celou řadu funkcí. Jak vyplývá z průzkumu, pro 87 % českých a slovenských firem se jedná mimo jiné o způsob, jak si vychovat vlastní budoucí manažery a umožnit nadějným talentům kariérní růst. A právě s přihlédnutím k této funkci vzdělávání mají možná někteří L&D manažeři tendenci (byť třeba podvědomou) soustředit se především na rozvoj mladých, zdánlivě perspektivnějších pracovníků. A starším zaměstnancům se mnohdy taková priorita nedává. To je však velká chyba. Existuje řada důvodů, proč by se ani na dříve narozené ve vzdělávací strategii rozhodně nemělo zapomínat.

Firemní vzdělávání starších ročníků: Proč nezapomínat ani na dříve narozené

Vzdělávání je něco víc než pouhý benefit

Z nejnovějšího průzkumu* společnosti LMC z roku 2022 mezi 665 firemními zákazníky vyplývá, že plných 60 % českých a slovenských firem nevnímá vzdělávání jako pouhý benefit, ale vidí jej jako pevnou součást fungování firmy. Tedy jako něco důležitějšího než standardní benefity a výhody pro zaměstnance.

Z rozvoje zaměstnanců totiž v mnoha ohledech těží jak samotní pracovníci, tak i firma jako taková. Tento princip platí i u vzdělávání starších zaměstnanců. Proč se firmám vyplatí investovat i do vzdělání (nejen služebně) starších pracovníků? A co říkají data?

Čtyři velmi dobré důvody, proč vzdělávat i starší ročníky

Důvod první: Získáte tak loajální, motivované zaměstnance

Firemní vzdělávání stále patří mezi zaměstnanci k nejpopulárnějším benefitům. A to si uvědomují i samotní zaměstnavatelé. Z výzkumu vyplývá, že pro 90 % firem je vzdělávání důležitou formou benefitu, která činí zaměstnance spokojenějšími. Pracovníci, kteří nemají možnost se nijak vzdělávat a rozvíjet, se postupně mohou začít cítit frustrovaní a nedocenění. A právě proto může vzdělávací strategie podpořit motivaci pracovníků. Ty starší nevyjímaje.

Z našich zkušeností vyplývá, že pracovníci starších ročníků bývají k nám jako k zaměstnavateli obecně loajálnější. Mají menší tendenci se ,ohlížet’ po jiných zaměstnavatelích. Když pak tyto zaměstnance nestavíme ve vzdělávání na druhou kolej a naopak je k dalšímu rozvoji motivujeme, jejich loajalitu to může ještě více podpořit.

– uvádí Martina Moravcová, HR manažerka společnosti ABF, a.s.

Starší zaměstnanci bývají často nositeli klíčového know-how ve firmě. Proto je více než žádoucí se je ve firmě snažit udržet. A právě vzdělání je jedním z nástrojů, jak toho dosáhnout, a zároveň i způsob, jak tyto pracovníky motivovat.

Důvod druhý: Zapadá to do principů „age managementu“

Termín „age management“ se začíná i v českých textech vyskytovat čím dál častěji. Popisuje způsob řízení zaměstnanců s ohledem na jejich věk. Bere tedy v úvahu, v jakých životních fázích se pracovníci nachází a jak se spolu s přibývajícím věkem mění i jejich zdroje a hodnoty. Age management se také snaží zabránit znevýhodnění zaměstnanců kvůli věku. A to platí i v rozvoji a vzdělávání.

I když firma nemusí s principy age managementu nutně aktivně pracovat, vždy by si měla uvědomovat, že je v zájmu všech, aby měli všichni zaměstnanci možnost maximálně využít svůj potenciál. Ať už se jedná o hard skills, soft skills nebo třeba psychohygienu, i starší zaměstnanci mohou stejně jako ti mladší nově nabyté zkušenosti využít ve prospěch svých týmů i celé firmy. A bylo by nejen diskriminační, ale i vyloženě pro firmu neekonomické to vnímat jinak.

Důvod třetí: Starší zaměstnance můžete využít jako ambasadory při interním vzdělávání

25 % firem v průzkumu LMC uvádí, že nejlepším způsobem investice do vzdělání je proškolení vyvolených lidí, kteří pak know-how interně rozšíří ve firmě mezi své kolegy. Výhody „peer-to-peer“ vzdělávání jsou očividné – když kolega učí kolegu, ví velmi dobře, jaká je reálná praxe, jaké problémy kolega řeší a na co se ve svém školení zaměřit. A mimoto to vyjde o dost levněji, než externí školení.

Právě starší zaměstnanci jsou vhodnými kandidáty na to stát se těmito vyvolenými ambasadory a interními kouči. Mnohdy mají bohaté zkušenosti a unikátní know-how. Jejich mladší kolegové zase mohou častěji přicházet s neotřelými nápady a novými pohledy na věc. Když firma v rámci interního vzdělávání umožní těmto různým věkovým kategoriím interagovat a navzájem se od sebe učit, těží z toho všichni.

Důvod čtvrtý: Zatraktivníte svoji značku zaměstnavatele

V neposlední řadě je vzdělávání všech zaměstnanců otázka image firmy. O tom, jak jsou vzdělávání a rozvoj populární mezi zaměstnaneckými benefity, jsme psali již výše. Podle průzkumu se na 75 % firem domnívá, že většina jejich zaměstnanců se vzdělávání účastní ráda a se zájmem.

Jestliže se tedy chce společnost prezentovat jako zajímavý a atraktivní zaměstnavatel, nesmí vzdělávání pracovníků zanedbávat. A to se týká všech věkových kategorií – od studentů na stáži až po matadory, kteří mají několik měsíců do důchodu.

Vzdělávat a rozvíjet se chtějí všichni. I starší zaměstnanci. Pokud je v tom firma dostatečně nepodporuje, tratí na tom jak pracovníci, tak především i samotný zaměstnavatel.

*Zdroje výzkumu

Ve výzkumu, který jsme prováděli v roce 2022, jsme oslovili celkem 665 českých firem a 70 slovenských firem z databáze společnosti LMC s.r.o. a Seduo.cz. Je tedy zároveň nutné podotknout, že dané firmy mají obecně pozitivní či aktivní přístup ke vzdělávání. Výsledky našeho výzkumu se tak nemusí přesně shodovat s přístupem všech firem v Česku a na Slovensku. 

Většina dotazovaných firem, konkrétně 493 českých firem a 54 slovenských firem, disponuje v současnosti více než 50 zaměstnanci. Naopak 172 českých firem a 16 slovenských firem ve výzkumu zaměstnává 49 a méně zaměstnanců. Při našem výzkumu pokládali otázky osobám, které ve firmě spolurozhodují, pořizují nebo zajišťují vzdělávání pro zaměstnance.

 
Nastavení cookies