Jak by měly firmy vzdělávat zaměstnance v psychohygieně. A nepůsobit při tom jako pokrytci.

30. 03. 2023 • 7 minut čtení

Téma psychického zdraví nabývá na důležitosti. A to i ve firemním vzdělávání. Firmy tak sice dál častěji nabízí téma psychohygieny jako součást rozvoje pracovníků. Bohužel, tam také ale často podpora duševní rovnováhy zaměstnanců končí. Firmy tak třeba sice pracovníky učí, jak stres zvládat na individuální úrovni, ale nijak se nesnaží stres na pracovišti systematicky redukovat. V očích pracovníků tak někdy mohou tyto firmy oprávněně působit lehce pokrytecky. Jak zaměstnance v psychohygieně efektivně vzdělávat, ale nepůsobit u toho jako pokrytci?

Jak by měly firmy vzdělávat zaměstnance v psychohygieně. A nepůsobit při tom jako pokrytci.

Proč je péče o vlastní duševní zdraví tak žhavé téma

Téma psychického zdraví a psychohygieny se v české společnosti v uplynulých několika letech dostalo na výsluní. Důvodů k tomu je hned několik.

Zaprvé jde o dlouhodobý, globální trend. O psychickém zdraví a duševní pohodě se zkrátka mluví čím dál více, a to nejen mezi odborníky, ale i mezi běžnými lidmi. Lidé se více než kdy jindy soustředí na vyvážení osobního a pracovního života, na udržitelnost svého pracovního režimu a na svoji psychickou pohodu. Téma péče o vlastní duševní zdraví jednoduše přestalo být tabu.

Psychohygiena coby součást firemního vzdělávání

I vzhledem k výše uvedeným skutečnostem nepřekvapí, že psychohygiena se u řady firem (hlavně těch progresivnějších) začíná objevovat jako součást firemního vzdělávání.

Jak zjistil nejnovější průzkum* společnosti LMC z roku 2022 mezi 665 firemními zákazníky, téměř tři čtvrtiny firem svým pracovníkům nabízejí firemní vzdělávání mimo jiné právě kvůli tomu, že dbají na osobní blaho zaměstnanců a že u nich chtějí rozvíjet well-being.

Firmy si také čím dál více uvědomují, jak důležité i ekonomicky výhodné je mít spokojené a vyrovnané zaměstnance. A že pokud zaměstnance naučí se o své duševní zdraví starat, firmě se to vrátí v podobě loajálních a produktivních pracovníků. I proto dnes podle průzkumu 16% firem zajišťuje svým pracovníkům kurzy na zlepšení psychické pohody a více jak třetina firem téma psychického zdraví řeší se zaměstnanci individuálně.

Vy chcete méně stresové pracovní prostředí? A co takhle lekce jógy?

Bohužel, školení pracovníků na téma psychohygieny je často také jedinou systematickou snahou, kterou firmy vyvíjí, aby pracovníkům pomohly najít duševní pohodu a rovnováhu. A to někdy nestačí.

Řada firem stále čelí problémům jako jsou přepracovanost zaměstnanců, špatně nastavené interní procesy, toxické pracovní prostředí nebo nedostatek pracovní síly. Pokud pak firma podobné problémy neřeší a místo toho se školením snaží zodpovědnost za stres „přehodit“ na zaměstnance, výsledek může být kontraproduktivní. Lekce jógy i sebelepší školení o zvládání stresu totiž mohou přepracovaným a vystresovaným zaměstnancům připadat tak trochu jako špatný vtip.

Jakou podobu může trénink psychohygieny mít?

Vzdělávání v oblasti psychohygieny a duševního zdraví může mít celou řadu podob a formátů. Ani zdaleka už se nemusí jednat pouze o fyzická sezení s psychologem. S tím, jak se rozvíjí technologie i možnosti práce na dálku, se i vzdělávání v psychohygieně může odehrávat (nejenom) v jedné z těchto podob:

  • Pravidelná setkání s psychologem, koučem nebo mentorem. Tedy individuální setkávání s někým, s kým probíráme svoji práci i psychické rozpoložení a kdo nám dává vhled do toho, jak bychom mohli se svoji psychikou lépe pracovat. Tato setkávání mohou probíhat online formou na dálku nebo (ideálně) tváří v tvář.
  • Nepravidelná setkávání (intervence). Neboli „přítel na telefonu”. V tomto formátu nejsou schůzky pravidelné, ale dotyčný mentor nebo psycholog je pracovníkovi přidělen a je připraven si s ním promluvit, pokud to pracovník požaduje. Zpravidla se tak děje v psychicky vypjatém okamžiku nebo při stresu.
  • Online vzdělávací kurz. V psychohygieně a péči o duševní zdraví existuje samozřejmě řada obecně platných pouček, které mohou využít všichni. I online vzdělávací kurz, například formou vzdělávacích videí lektora, tak může být velkým přínosem pro zaměstnance.
  • Skupinová sezení. O psychickém zdraví a psychohygieně se dá mluvit i kolektivně. 

Tři zásady, kterých se musíte při vzdělávání o psychohygieně držet

Nabídnout pracovníkům skutečně efektivní školení o psychohygieně, které pro ně i pro firmu bude skutečným přínosem, přitom není nic nemožného. Stačí se držet tří jednoduchých zásad.

Zásada č. 1: Dejte zaměstnancům prostor se vzdělávání vůbec účastnit

Z výše citovaného průzkumu vyplývá, že firmy téma psychohygieny do vzdělávání začleňují různými způsoby. U některých se jedná o součást povinného vzdělávacího bloku. U jiných je psychohygiena volitelnou složkou rozvoje soft skills.

Ať už zvolíte jakýkoliv přístup a jakýkoliv formát, zásadní je zaměstnancům umožnit se školení o psychohygieně doopravdy účastnit. Pokud sice vaše firma školení o psychohygieně nabízí, ale zaměstnanci na něj kvůli pracovnímu vytížení nemají nikdy čas, tak celá snaha přichází vniveč.

Téma psychického zdraví a péče o něj je v dnešní době skutečně klíčové. A měla by ho tak vnímat i vaše firma. Neodsouvejte psychohygienu na druhou kolej a umožněte zaměstnancům se školení účastnit, a to i třeba na úkor práce a tedy za cenu krátkodobého snížení produktivity.

Zásada č. 2: Vyberte formát, který vašim pracovníkům vyhovuje

Není asi větší paradox, než když mají zaměstnanci stres ze školení o psychohygieně. Pokud pracovníci školení nestíhají nebo ho jen velmi složitě začleňují do svého programu, takové školení nikdy nebude mít kýžený efekt.

Formátů, jak může vzdělávání v oblasti psychohygieny vypadat, je celá řada. Mohou to být individuální sezení s psychologem a nebo třeba online vzdělávání, při kterém každý pracovník postupuje podle svého preferovaného rytmu.

Zvažte, jak vaše firma funguje a jaký pracovní rytmus mají vaši zaměstnanci. A vyberte formát, který jim bude vyhovovat.

Zásada č. 3: Umožněte zaměstnancům nově nabyté poučky doopravdy praktikovat

Vzdělávání o psychohygieně by nemělo být pouze něčím, co pracovníkům nabídnete a co si následně odškrtnete v seznamu vzdělávacích témat, čímž vaše práce končí. Téma duševní pohody je silně spjaté s firemní kulturou, s flexibilitou práce a s vyvážením pracovního a osobního života.

To, co se vaši zaměstnanci ve školení o psychohygieně dozví, by měli být schopni převést i do praxe. A v tom by jim měli pomoci i týmoví manažeři, kteří by se měli spolu s pracovníky snažit principy psychohygieny reflektovat v organizaci týmové práce. Školení o psychohygieně by tak mělo vždy být pouze jedním dílkem širší strategie, jak zlepšit well-being a spokojenost na pracovišti.

Proto je také nutné, aby personalisté i týmoví manažeři do detailu znali obsah nabízeného vzdělávání o duševním zdraví. Stejně tak je nutné o důležitosti tématu duševní hygieny přesvědčit především samotné manažery. Ti by měli být v rámci manažerského školení vycvičeni i v tom, jak u svých podřízených psychohygienu podporovat a jak jim pomoci najít duševní rovnováhu a klid na práci.  

Školení o psychohygieně jako benefit pro zaměstnance

Jednou z klíčových úloh vzdělávání pracovníků je udržení kvalitních pracovníků. Tím, že se téma psychického zdraví ve společnosti skloňuje čím dál častěji, dá se i očekávat, že se jedná o téma, které mezi zaměstnanci rezonuje a o které budou mít zájem. Podle expertů bude navíc důležitost tématu duševní pohody i nadále stoupat.

Tento trend by firmy měly ve svých vzdělávacích strategiích reflektovat. A to hlavně pokud chtějí svým pracovníkům nabídnout oblíbený benefit a pokud chtějí mít spokojené zaměstnance. Jestliže tedy dovedete téma psychohygieny na základě rad v tomto článku do vašeho vzdělávacího programu efektivně začlenit, rozhodně se vám tato investice vrátí. 

*Zdroje výzkumu

Ve výzkumu, který jsme prováděli v roce 2022, jsme oslovili celkem 665 českých firem a 70 slovenských firem z databáze společnosti LMC s.r.o. a Seduo.cz. Je tedy zároveň nutné podotknout, že dané firmy mají obecně pozitivní či aktivní přístup ke vzdělávání. Výsledky našeho výzkumu se tak nemusí přesně shodovat s přístupem všech firem v Česku a na Slovensku. 

Většina dotazovaných firem, konkrétně 493 českých firem a 54 slovenských firem, disponuje v současnosti více než 50 zaměstnanci. Naopak 172 českých firem a 16 slovenských firem ve výzkumu zaměstnává 49 a méně zaměstnanců. Při našem výzkumu pokládali otázky osobám, které ve firmě spolurozhodují, pořizují nebo zajišťují vzdělávání pro zaměstnance.

 
Nastavení cookies