Krok za krokem: Jak u vašich zaměstnanců cíleně posilovat znalosti angličtiny se skvělými výsledky

24. 02. 2023 • 6 minut čtení

Pro každou firmu je správná komunikace klíčová. A platí to i v případě, kdy vaši lidé přichází do kontaktu s anglicky hovořícími klienty. Vaši manažeři, obchodníci nebo markeťáci mohou být sice skvělými experty. Jakmile se ale v cizí řeči zasekávají nebo používají v písemné komunikaci krkolomné obraty, nastává problém – pro vašeho klienta i pro váš byznys. Existuje přitom ověřená strategie, díky které můžete dlouhodobě zlepšovat znalosti angličtiny u všech klíčových zaměstnanců.

Krok za krokem: Jak u vašich zaměstnanců cíleně posilovat znalosti angličtiny se skvělými výsledky

Detaily strategie si musí samozřejmě každá firma nastavit na míru svým možnostem – podle finančních prostředků, počtu zaměstnanců, úrovně znalostí, byznys cílů atd. Každopádně pokud aplikujete většinu níže uvedených bodů do chodu své firmy, váš zahraniční obchod může zanedlouho generovat mnohem lepší výsledky.

#1 Začněte ověřením znalostí

Prvním krokem je zhodnocení úrovně znalosti u jednotlivých lidí. Nemá cenu trápit začátečníky pokročilou angličtinou, a naopak otřelé „speakery“ zatěžovat základními lekcemi pravopisu. Někdo navíc může být excelentní v psaní emailů a pokulhávat v konverzaci, někdo může skvěle mluvit, ale psaná forma nemusí stát za nic.

Bronislav Sobotka, proslulý jako angličtinář Broňa, popisuje znalost angličtiny takto: „Celkovou znalost jazyka si můžete představit jako vodu v dřevěném vědru. To vědro má po stranách otvory zvlášť pro čtení, psaní, mluvení, pravopis atd. A každý z těchto otvorů je jen tak vysoko, jaké jsou vaše schopnosti. Úroveň vaší angličtiny tedy bude vždy jen v takové výšce, kde se nachází nejnižší otvor.“

V první fázi si tedy stanovte, kdo a jaký typ školení či kurzů potřebuje. Jednotlivé znalosti zaměstnanců si můžete ověřit na základě vlastních testů vytvořených pokročilým „angličtinářem“ z vaší firmy. Existuje ale také mnoho různých on-line testů nebo se můžete obrátit na jazykovou školu či externího lektora.

#2 Vytvořte komplexní program

Na základě výsledků testů si vytvořte komplexní vzdělávací program. Měl by obsahovat nejen detailní plán pravidelných kurzů a školení pro každého zaměstnance. Jeho součástí by měly být i předem stanovené cíle – tedy co a kdo bude za určitý čas umět a jak tyto znalosti budete vyhodnocovat. Slavný citát Henryho Kissingera tedy jednoznačně platí i v angličtině: „Když nevíte, kam jdete, tak vás žádná cesta nikam nedovede.“

Plán vzdělávání může zahrnovat různé metody výuky, jako jsou společné kurzy, mentoring či individuální lekce. Je třeba se zaměřit také na správný výběr lektorů a zajištění kvalitních materiálů. Pro úspěšnost vaší strategie je důležité, aby byl program ve vaší firmě lehce dostupný každému, kdo se má souvisle zlepšovat. „Čím lehčí je udělat první krok na cestě k báječné angličtině, tím je větší šance, že ho student udělá.“ potvrzuje Bronislav Sobotka ze své praxe. 

Pokud chci lépe běhat, musím běhat. Pokud chci lépe malovat, musím malovat. A u mluvení cizím jazykem platí to samé.

– Bronislav Sobotka, lektor angličtiny

#3 Motivujte ke každodennímu používání

Teorie a nácvik na kurzech jsou pro výuku jazyka důležité. Neméně podstatnou roli hraje ale také jeho živé používání. Pokud chcete, aby se vaši zaměstnanci co nejrychleji zlepšovali, povzbuzujte je k používání jazyka na denní bázi. Dejte jim důvěru a nechte je mluvit a psát, pokud je to jen trochu možné.

„Pokud chci lépe běhat, musím běhat. Pokud chci lépe malovat, musím malovat. A u mluvení cizím jazykem platí to samé, i když to spousta lidí z nějakého důvodu nebere. Místo toho jen čtou a poslouchají. Takhle to ale prostě nefunguje…“ dodává známý milovník angličtiny.

Během schůzek, prezentací či interakcí s kolegy či zákazníky by tedy měli mít vaši lidé příležitost zkoušet své pokroky v praxi. Váš pozitivní a proaktivní přístup by měl zároveň zabránit tomu, aby se obávali svých selhání, nedokonalostí či trapností.

#4 Umožněte zahraniční „mise“

Tento bod pro vás může být obtížný v případě, že nemáte dostatek financí. Vyslat svého zaměstnance na tříměsíční stáž není úplně levná záležitost. Musíte si sami vyhodnotit, jak vysoká finanční i časová investice je pro vás výhodná a jakou má pro vaši firmu návratnost.

Pokud jsou ale vaše finanční rezervy dostatečné, nabídněte zaměstnancům možnost služební cest do anglicky mluvících zemí. A pokud jsou vaše možnosti ještě větší, můžete je také zařadit do mezinárodních týmů ve vašich zahraničních pobočkách. Jejich zlepšování pak bude doslova raketové.

Bronislav Sobotka v této souvislosti vzpomíná na léta, kdy ještě učil na mezinárodních kurzech angličtiny v Oxfordu: „Pokrok, který tam studenti dokázali v řádu několika týdnů udělat, byl neuvěřitelný. Byli totiž nuceni angličtinu používat do rána do večera a zlepšovali se opravdu rychle. Navíc jim to obrovsky zvedalo sebevědomí.“

#5 Aplikujte on-line vzdělávání

Ve vaší strategii byste neměli zapomenout ani na moderní aplikace, online videokurzy či elektronické knihy. Online vzdělávání přináší pro vaše zaměstnance i pro vaši firmu řadu výhod – dostupnost odkudkoliv a kdekoliv, úsporu nákladů, variabilitu kurzů, konzistentní kvalitu výuky nebo dostupnost špičkových lektorů.

„Asi všichni víme, jak moc nás některé předměty ve škole bavily či nebavily. A často to bylo jen kvůli tomu, kdo nás je tehdy učil. Dnes žijeme v úžasné době, kdy si každý člověk může vybrat přesně takového učitele, který mu vyhovuje.“ dodává oblíbený on-­line angličtinář.

U některých moderních platforem mohou lektoři a studenti společně sdílet také informace, studijní materiály či vzájemně komunikovat, aniž by byli vázáni na určité místo a čas. Online vzdělávání je tak dnes schopno částečně, či dokonce úplně nahradit tradiční přístupy ke vzdělávání.

#6 Viditelně oceňujte pokrok

Tento krok určitě nepodceňujte. Ano, pokud vaši zaměstnanci nemají dostatek vnitřní motivace, těžko je přesvědčíte, aby se v angličtině cílevědomě zlepšovali. Na druhou stranu vnější motivace od nadřízených pracovníků a kolegů může být kritická ve chvíli, kdy o sobě začne člověk pochybovat nebo ztrácet chuť.

Toho si za svou praxi všiml i Bronislav Sobotka: „Pro vás to může být jenom pár nedůležitých vět. Ale pro daného člověka to může být klíčový moment pro odvahu vytrvat. Mnohokrát se mi stalo, že mi po letech nějaký student řekl, že má podpora mu pomohla se nevzdávat. A přitom jsem si dané situace už vůbec nepamatoval.“

Povzbuzujte proto své lidi, všímejte si jejich pokroků, dodávejte jim chuť a příležitost na sobě pracovat. Ve svém plánu můžete také připravit zajímavé odměny pro ty, kteří ve svých jazykových dovednostech dosáhnou významného pokroku. Forma i výše odměny je zcela na vás – sami možná víte, že i drobnost potěší.

#7 Průběžné vyhodnocování pokroku

Ve vašem plánu nezapomeňte ani na pravidelné vyhodnocování pokroků. Doporučujeme použít podobný formát testů, který jste použili na začátku při ověřování znalostí. Pokud byste použili výrazně odlišný formát, bude se vám hůře porovnávat, k jakým pokrokům opravdu došlo.

Z naměřených výsledků získáte nejen data, jak se vaši lidé zlepšují či kde mají rezervy. Berte je i jako zpětnou vazbu, jak dobře jste svůj program nastavili a jestli je vámi zvolená strategie efektivní a přínosná. Pokud vidíte nedostatky, upravte svou strategii tak, abyste cíleně posilovat znalosti angličtiny se skvělými výsledky.

 
Nastavení cookies