„My je vzděláme a oni nám utečou“: Proč firmy musí vzdělávat pracovníky, i když hrozí, že pak odejdou jinam

11. 05. 2023 • 4 minuty čtení

I navzdory aktuálním trendům i radám odborníků stále existují firmy, které vzdělávání pracovníkům hrubě podceňují. A jedním z důvodů je obava, že firma pracovníkovi vzdělání uhradí a tím mu pomůže zvýšit kvalifikaci, načež zaměstnanec najde uplatnění jinde a z firmy odejde. V tomto článku se podíváme na to, proč je takový přístup krátkozraký a kontraproduktivní. A také si řekneme, jak rozvoj pracovníka zorganizovat tak, aby byli spokojení všichni – jak firma, tak i zaměstnanec.

„My je vzděláme a oni nám utečou“: Proč firmy musí vzdělávat pracovníky, i když hrozí, že pak odejdou jinam

Firemní vzdělávání jako cesta ke zvýšení osobní kvalifikace pracovníka

To, že zaměstnanci se často snaží od zaměstnavatele získat co možná nejlepší vzdělání i kvůli osobnímu rozvoji a lepšímu uplatnění, není však mýtus. Ani žádné tajemství. Ze zjištění průzkumu společnosti LMC z roku 2022 vyplývá, že seberozvoj a lepší uplatnění jsou dlouhodobě hlavní motivací pracovníků, kteří se firemního vzdělávání účastní.

Je chybou, když firma investuje do vzdělání zaměstnance a on tyto nově nabyté dovednosti nevyužívá jenom ve prospěch firmy, ale i pro zvýšení své vlastní kvalifikace? A tím tedy i potenciálně ke zlepšení své pozice na pracovním trhu?

Podle L&D architektky a profesionální koučky Hany Vykoupilové, působící pod vlastní značkou Inspirro, se jedná o aspekt, který je přirozenou součástí rozvoje pracovníků.

„Určitá přirozená míra fluktuace je v pořádku, protože proměňuje ekosystém firmy a přináší nové podněty. Neměla by však být v žádném případě důvodem toho, upírat příležitosti ke vzdělávání a rozvoji,“ říká Vykoupilová.

Uvažovat a priori o tom, že pracovnice a pracovníci firmu opustí, a proto nemá smysl investovat do jejich rozvoje, je stejné, jako kdybyste se rozhodli, že si neuděláte řidičák jen proto, že nevíte jistě, jestli budete mít kdykoli k dispozici auto.

– L&D architektka a profesionální koučka Hana Vykoupilová

Firma by se měla snažit udržet zvídavé a ambiciózní pracovníky

Málokterý zaměstnavatel preferuje pasivní a stagnující zaměstnance před aktivními a zvídavými. Je na každé firmě, jak chce rozvoj svých zaměstnanců pojmout. U většiny firem ale platí, že investice do rozvoje pracovníků se dlouhodobě vyplatí, a to i přes riziko, že zaměstnanec si může nově nabyté znalosti odnést jinam.

„Pokud firma neinvestuje do rozvoje zaměstnanců, z dlouhodobého pohledu tím obvykle ztrácí na výkonnosti a efektivitě činností. Zaměstnanci využívají staré, přežité postupy,“ upozorňuje Ivana Šteglová, senior HR manažerka a majitelka HR poradenské společnosti Humanly s.r.o.

Podle ní platí, že zaměstnanec, který o rozvoj stojí, si k němu cestu stejně nakonec najde. „Pokud jej na cestě rozvoje nebudeme provázet a podporovat, pouze ho rychleji ztratíme a nevyužijeme jeho potenciál,“ dodává Šteglová.

Pracovníci málokdy odcházejí kvůli tomu, že se firemním vzděláním překvalifikovali

Kvůli výše popsaným obavám se některé firmy mohou snažit okleštit firemní vzdělání na nejnutnější minimum. Tak, aby měly jistotu, že neinvestují ani korunu do vzdělání, které nemá přímé využití při aktuální pracovní agendě daného pracovníka v rámci firmy.

Obavy, že by se zaměstnanec firemním vzděláním překvalifikoval a kvůli tomu odešel z firmy pryč, však podle Hany Vykoupilové nejsou na místě.

Pokud jsme v situaci, kdy nám z firmy zaměstnanci odcházejí víc než je zdrávo, pak se ptejme, čím to je a co máme udělat proto, abychom tento trend změnili. Nezdravě vysoká fluktuace pracovníků je totiž symptomem jiného závažného problému.

– L&D architektka a profesionální koučka Hana Vykoupilová

Pokud firmě odchází kvalitní pracovníci, kterým poskytla vzdělání, zaměstnavatel by měl „promarněnou“ investici do rozvoje pracovníka vnímat jako příležitost podívat se na to, kde je skutečné jádro problému, a díky tomu změnit něco zásadního ve firemní strategii.

Odchody zaměstnanců nejsou důvodem ke snížení investic do jejich vzdělávání

Jak tedy nastavit strategii rozvoje pracovníků tak, aby byl spokojen jak zaměstnavatel, tak i zaměstnanci? A zároveň zajistit, že nákladně školení pracovníci z firmy nebudou hromadně odcházet.

Podle Hany Vykoupilové je krátkozraké a ve výsledku pro firmu škodlivé, když se firma příliš úzkostlivě obává, že investice do vzdělání pracovníků „propadnou”. A uvádí, že společnosti by pro své vlastní dobro měly tyto pochybnosti nechat stranou. 

„Obava ze ztráty investice je totiž symptomem obavy z odchodu lidí,“ říká Vykoupilová. „Raději byste si tedy měli klást otázky: Jsme atraktivním zaměstnavatelem? Pokud ano, čím to je a jak můžeme tento trend udržet? Pokud ne, čím to je a co můžeme změnit?“

Cesta k nastavení úspěšné L&D strategie vede přes aktivní a otevřený dialog se zaměstnanci. Nejen každá firma, ale i každý pracovník mají různé potřeby, priority a představy. 

Firma by se měla o rozvoji a výkonu se zaměstnancem pravidelně bavit. Samotnou investici do rozvoje je pak vhodné podrobit kritériím potřebnosti, potenciálu zaměstnance se rozvíjet a jeho chuti se rozvíjet.

– Ivana Šteglová, senior HR manažerka a majitelka HR poradenské společnosti Humanly s.r.o.

Plán rozvoje pracovníka lze pak podle ní poskládat různě. Buď se může jednat o rozvoj úzce navázaný na jeho aktuální nebo budoucí pozici, nebo se může jednat o osobní rozvoj ve smyslu benefitu, případně o kombinaci těchto dvou přístupů.

Ať už zvolíte jakýkoliv přístup, vždy buďte k pracovníkům co nejvíce transparentní. Najděte průsečík mezi tím, co potřebuje firma a co vyhovuje zaměstnancům. A pokud by se náhodou stalo, že vám některý pracovník po absolvování nákladného školení odejde – neberte to nijak fatálně.

 
Nastavení cookies