Školit online, nebo offline? To nejlepší z obou světů se jmenuje „blended learning“ a Sazka ho úspěšně zavedla už před covidem

09. 01. 2023 • 4 minuty čtení

Možná si říkáte, že jde jen o další „buzzword“. O termín, který vznikl jen proto, aby se slovní zásoba HR manažerů rozrostla o novou chytrou frázi. Tak to ale není. Kombinované vzdělávání (blended learning) je přirozeným vývojovým krokem, který vyhovuje jak zaměstnancům, tak firmám.

Školit online, nebo offline? To nejlepší z obou světů se jmenuje „blended learning“ a Sazka ho úspěšně zavedla už před covidem

A o co v zásadě jde? Společnosti školí své zaměstnance online, kde využívají pohodlí individualizovaného sebevzdělávání a doplňují je prezenčním školením, kde si zaměstnanec s lektorem vyzkouší a procvičí, co se online naučil.

U teoretických dovedností, které si zaměstnanci mohou nastudovat sami (klidně po několika minutách denně), je online vzdělávání jasnou volbou. Je dostupné z každého počítače či mobilu a lze studovat kdekoliv a kdykoli. Pokud si zaměstnanci chtějí své online nabyté znalosti ověřit osobně s lektorem, stačí jen doplnit výukový program o prezenční hodiny. Tam si studenti své znalosti vyzkouší v praxi.

Blended learning tak v mnoha firmách řeší dilema, které se objevilo během pandemie, kdy se řada organizací musela přeorientovat na vzdělávání online. Vrátit se k tradičním školením s lektory, nebo pokračovat v online režimu? V Sazce například vsadili na osobní preference zaměstnanců a výsledkem je vyšší zájem o školení.

U nás v Sazce respektujeme individualitu, takže každý zaměstnanec si může svůj rozvoj vybrat v takové formě, která je mu nejbližší. Třeba v případě angličtiny můžou využít online výuku Seduo kurzů anebo si vybrat lektora offline u nás na Bořislavce,

– Zdeňka Böhmová, T&D/HR Business partner ze společnosti SAZKA a.s.

5 výhod blended learningu, které potěší každou firmu

Pokud část vašeho vzdělávání budou tvořit videokurzy a školení přístupné online, budou vaši firmu v první chvíli „hřát“ poměrně značné úspory. Blended learning vám ale přinese výhod mnohem více.

1. Úspora nákladů a času

Pohled na nákladovou stránku blended learningu je velmi příjemný. Už nemusíte investovat nadbytečné peníze na čas lektora, prostory na školení, technické zázemí, občerstvení či dopravu. Veškerá face-to-face setkání se mohou „scvrknout“ pouze na nejnutnější problematiku, kterou je třeba s lektorem prakticky ověřit.

Díky blended learningu totiž ušetříte spoustu hodin samotným zaměstnancům. Většinu času, který by jinak investovali do přesunu na/ze školení, sezení při výuce či nezávazné prostoje, si v samostudiu rozloží podle své potřeby. Stihnou tak nejen více pracovních povinností pro vaši firmu, ale budou spokojení s dostatkem času i v osobním životě.

2. Šířka záběru

Online školení umožňuje velkým firmám zapojit do výuky mnoho zaměstnanců najednou. Tradiční výuka je naopak vždy svázána s počtem míst v přednáškové učebně či sálu. A i v případě, že by počet míst byl neomezený, určitá témata nelze efektivně probírat například s více než deseti lidmi najednou.

V online vzdělávání žádná omezení přístupu k informacím nejsou. Většinu teorie (a částečně i praxe) mohou naráz vstřebávat desítky i stovky zaměstnanců najednou. Část vedená s lektorem už může zabírat jen minimum času, který bude intenzivně věnován praktickým dovednostem nebo spolupráci s kolegy.

3. Variabilní stavebnice

Je zcela běžné, že vaši zaměstnanci jsou ve svém vzdělání a dovednostech na různých úrovních. Někdo může být dál v praxi, někdo může mít naopak lépe nastudovanou teorii. Díky blended learningu si mohou jednotliví zaměstnanci rozšiřovat, případně zužovat obsah vzdělávání přesně podle svých potřeb.

V Sazce nikoho netlačíme do žádných školení. Zaměstnanci jsou ve svém rozvoji odpovědní sami za sebe. Jsou samozřejmě profesní témata, která si každý nastavuje se svým nadřízeným podle své pozice. Ale existuje také spousta softových témat, která si lidé zcela svobodně vybírají podle svých osobních cílů.

– Zdeňka Böhmová, T&D/HR Business partner ze společnosti SAZKA a.s.

Blended learning tedy umožňuje firmám vytvářet i vzdělávací moduly či bloky, které mohou do sebe skládat podobně jako stavebnici. Každý zaměstnanec může mít nastavenou určitou sestavu podle svých schopností, či podle potřeb své pozice. Můžete tak vždy přesně cílit na aktuální potřeby zaměstnanců i vaší firmy.

4. Vyhodnocení progresu

Podstatnou součástí vzdělávání vašich zaměstnanců by mělo být také průběžné vyhodnocování jejich studia. Klasické vzdělávání v učebně moc možností neposkytuje. Naproti tomu některé typy online vzdělávání (např. Seduo, Docebo, Edjet, Edunio atd.) dokážou postup vašich zaměstnanců sledovat doslova v reálném čase.

Školitelé tak mohou na svém počítači vidět, kolik obsahu který student už „zkonzumoval“ a kolik videokurzů včetně závěrečného testu absolvoval. Navíc můžete také vyhodnocovat samotnou kvalitu informací nebo lektora. Na základě těchto poznatků pak můžete přidávat nebo ubírat témata a přizpůsobovat je „za pochodu“.

 5. Přístup k hvězdám

Neméně podstatnou výhodou blended learningu je, že díky online vzdělávací platformě Seduo se dostanete k lektorům, kteří jsou uznávanými špičkami daného oboru. Při tradiční formě vzdělávání by takoví lektoři byli pro firemní školení buď příliš drazí, nebo časově nedostupní.

Pomocí blended learningu tak můžete tradiční školení s firemním lektorem snadno nakombinovat s perfektně propracovaným online kurzem vedeným hvězdou daného oboru. Jinak průměrné školení tak získá pro vaše zaměstnance neobvyklou prestiž, atraktivitu a kvalitu.

Blended learning namixovaný podle chuti

Každá firma je jiná a má jiné potřeby. Neexistuje univerzální vodítko, v jakém poměru namixovat blended learning právě ve vaší firmě. Výhodou tohoto principu ale je, že nemáte žádná omezení. S ohledem na své potřeby a cíle si můžete nastavit více „face-to-face“ hodin, nebo naopak více online vzdělávání pomocí různých zdrojů. Záleží jen na vás…

 
Nastavení cookies