„Učení do zdi“ jako cesta k demotivaci: Nabídněte zaměstnancům vzdělávání, které opravdu potřebují

13. 02. 2023 • 5 minut čtení

Čím motivovanější žák, tím lepší výsledky vzdělávání. To platí i u rozvoje zaměstnanců. L&D manažeři zodpovědní za strategii vzdělávání pracovníků si tak logicky lámou hlavu, jak nejlépe své zaměstnance ke vzdělání motivovat. A jak ukazuje i průzkum, jednou z osvědčených metod je nabídnout zaměstnancům takové vzdělání, které pak reálně využijí ve své práci.

„Učení do zdi“ jako cesta k demotivaci: Nabídněte zaměstnancům vzdělávání, které opravdu potřebují

Co lidi nebaví, to jim nejde

Pamatujete, jak vás ve škole nebavilo, když jste se museli učit věci, o kterých jste věděli, že je nikdy nevyužijete? Časy se sice mění, ale v tomto ohledu lidé zůstanou navždy stejní.

Když je někdo nucen učit se věci, které pak ve své práci či v životě aktivně nepoužívá, výsledky jsou většinou žalostné. A to ze dvou důvodů. Tím prvním je fakt, že dovednosti a znalosti, které nevyužíváme, se nám po čase jednoduše vykouří z hlavy. Náš mozek nemá důvod tyto informace uchovávat. A zadruhé – účastníci jsou si moc dobře vědomi, že školené dovednosti jim k ničemu nebudou, a ztrácí proto do vzdělávání motivaci. A ta je pro úspěchu vzdělávání zcela klíčová.

To si naštěstí české a slovenské firmy dobře uvědomují. Z nejnovějšího průzkumu* společnosti LMC z roku 2022 mezi 665 firemními zákazníky vyplývá, že přesně 50 % firem motivuje své zaměstnance tím, že jim nabízí takové vzdělání, které zaměstnanec opravdu potřebuje. 39 % firem pak tvrdí, že nabízí vzdělání, které vysloveně vychází z reálných problémů, které se ve firmě dějí, což jako motivace zaměstnanců podle nich stačí.

Je vůbec nutné zaměstnance ke vzdělávání motivovat?

Proč nestačí, když firma zkrátka nabídne vzdělání zdarma? Proč je vlastně nutné, aby firmy zaměstnance ke vzdělávání aktivně motivovaly?

  • Motivovaný zaměstnanec dosahuje ve vzdělání mnohem lepších výsledků.

Pokud tedy pracovník skutečně má motivaci se vzdělávat, nejenže tak zlepšuje své vlastní know-how a dovednosti, ale tím i zvyšuje konkurenceschopnost celé firmy.

  • Vzdělávání a rozvoj patří mezi nejoblíbenější zaměstnanecké benefity.

Když dovedete zaměstnanci dobře navrhnout jeho vzdělávací plán a přesvědčíte jej, že pro něj firemní vzdělávání bude mít smysl i praktické využití, získáte tak spokojeného a motivovaného zaměstnance. Motivace do vzdělání je tedy jeden ze způsobů, jak si udržet klíčové talenty ve firmě.

  • Někteří pracovníci zkrátka potřebují trochu „pošťouchnout“.

Z výše zmiňovaného průzkumu vyplývá, že dle zkušeností HR manažerů je motivace vzdělávat se u zaměstnanců poměrně vysoká. I přesto však velká část pracovníků potřebuje mírně „popostrčit“ vhodnou nabídkou, aby se vzdělávání ochotně a aktivně účastnili.

Jak zajistit, že se vzdělávání bude týkat věcí, které skutečně zaměstnanci využijí

Skutečně motivující vzdělávání je takové, které pracovníkovi odpovídá na otázky, které si sám pokládá. A také mu pomáhá mu řešit problémy, se kterými se skutečně setkává ve své každodenní práci. Jak ale můžete z pozice člověka zodpovědného za vzdělávání zajistit, že takové vzdělání budou mít zaměstnanci skutečně k dispozici?

Ptejte se samotných zaměstnanců

Neměli byste se snažit věštit z křišťálové koule. A raději byste se měli jít zeptat přímo těch, kterých se vzdělání týká. Bez toho, abyste přesně věděli, co zaměstnanci řeší a jaké mají potřeby, se totiž neobejdete. To si uvědomují i české a slovenské firmy. Proto téměř všechny zjišťují aktuální vzdělávací potřeby zaměstnanců. Polovina však jen nárazově nebo jednou za rok. V ideálním případě by vaše firma měla mít vypracovaný systém, který vám umožní monitorovat potřeby zaměstnanců průběžně.

Delegujte přípravu vzdělávací strategie na manažery týmů

Firmy upouštějí od centralizovaného plánování vzdělávací strategie. A je to dobře. Čím blíže řadovým zaměstnancům vzdělávací plány vznikají, tím spíše se budou opírat o reálné potřeby a zkušenosti pracovníků. Proto ve 48 % firem nastavují vzdělávací plány pro svůj tým manažeři, kteří jsou se členy svého týmu v každodenním kontaktu.

Nabídněte pracovníkům maximální flexibilitu – například formou online vzdělávání

Možnost vybírat si z témat, časová a místní flexibilita, individuální tempo a nezávislost na ostatních účastnících školení. To jsou hlavní výhody online vzdělávání podle firem, které tuto formu rozvoje zaměstnanců využívají. 49 % firem uvádí jako top výhodu online vzdělávání právě možnost účastníků jet si takříkajíc po vlastní ose a soustředit se na témata a problémy, které je samotné zajímají.

Nepodceňujte interní vzdělávání

Relevantnost probíraných témat a praktické využití nově nabytých znalostí je jednou z největších výhod interního vzdělávání. „Peer-to-peer“ školení zajišťují současní pracovníci svým kolegům a proto se probírané situace často týkají každodenního dění ve firmě. Pokud je tedy vaším cílem zaměstnance motivovat a „nalákat“ je na relevantnost a využití probíraných informací, neměli byste interní vzdělávání přehlížet.

*Zdroje výzkumu

Ve výzkumu, který jsme prováděli v roce 2022, jsme oslovili celkem 665 českých firem a 70 slovenských firem z databáze společnosti LMC s.r.o. a Seduo.cz. Je tedy zároveň nutné podotknout, že dané firmy mají obecně pozitivní či aktivní přístup ke vzdělávání. Výsledky našeho výzkumu se tak nemusí přesně shodovat s přístupem všech firem v Česku a na Slovensku. 

Většina dotazovaných firem, konkrétně 493 českých firem a 54 slovenských firem, disponuje v současnosti více než 50 zaměstnanci. Naopak 172 českých firem a 16 slovenských firem ve výzkumu zaměstnává 49 a méně zaměstnanců. Při našem výzkumu pokládali otázky osobám, které ve firmě spolurozhodují, pořizují nebo zajišťují vzdělávání pro zaměstnance.

 
Nastavení cookies