Slovníček

9. 12. 2022 • 3 minuty čtení

Co je Learning in the Flow of Work a k čemu slouží? Learning in the Flow of Work znamená v doslovném překladu „učení v průběhu práce“. Pomocí této metody se zaměstnanci pravidelně vzdělávají v mini lekcích trvajících jednotky minut, a to kdykoliv mají prostor a chuť. Výhodou je rychlé a intenzivní vstřebávání informací, které jsou ihned použitelné při práci. Vzdělávání se navíc stává…

15. 1. 2023 • 3 minuty čtení

Co je Kirkpatrickův model a k čemu slouží? Kirkpatrickův model je mezinárodně uznávaný nástroj pro hodnocení výsledků vzdělávacích programů. Skládá se ze čtyř úrovní hodnocení: reakce, učení, chování a výsledky. Nejčastěji se zobrazuje jako 4-úrovňová pyramida, která zobrazuje vertikální vztah mezi jednotlivými fázemi hodnocení. Kirkpatrickův model odpovídá na otázky, jak je vzdělávací proces přínosný, jak je přenositelný do praxe…

22. 1. 2023 • 3 minuty čtení

Co je to gamifikace a k čemu je dobrá? V podstatě jde o využití herních prvků v mimoherním prostředí. Gamifikace bere do úvahy přirozenou lidskou touhu „hrát si“. To znamená sbírat body, kartičky, benefity či plnit nějaké úkoly a postupovat o úrovně výš. Metoda našla svoje uplatnění v marketingu, obchodu a ve firemním vzdělávání.  Ve vzdělávacím procesu se gamifikace uchytila zejména u mladší generace, která…

26. 1. 2023 • 3 minuty čtení

Jaký je rozdíl mezi mentoringem a koučinkem V čem se oba nástroje profesního a osobního rozvoje liší? To je nejčastější otázka, kterou na prvním setkání uslyší jak kouč, tak mentor. Co se týče profesionálních dovedností, které jsou od kouče či mentora vyžadovány, nejde o nijak velký rozdíl. Obě techniky osobního rozvoje se liší hlavně ve struktuře a v cílech. Pro správné…

3. 2. 2023 • 3 minuty čtení

Co je učení „just-in-time“ a k čemu slouží? Princip učení „just-in-time“ je vzdělávací metoda, při níž lidé získávají nové poznatky ve chvíli, kdy je aktuálně potřebují využít v praxi. Požadované informace by měly být přístupné kdykoliv a kdekoliv. K „just-in-time“ učení se tak hodí nejlépe mobily, tablety nebo notebooky, na nichž si lidé mohou vyhledat informace např. v prodejně, ve skladu, u zákazníka…

5. 2. 2023 • 4 minuty čtení

Co je to blended learning? Termín blended learning lze přeložit jako smíšené či hybridní vzdělávání. V podstatě v sobě zahrnuje to nejlepší z online a offline vzdělávání. Využívá kombinace výhod online učení, kde se studující vzdělává sám a následně ho doplňuje o fyzické interakce s lektorem a ostatními studenty. K čemu je dobré? Online vzdělávání umožňuje firmě proškolit velký počet zaměstnanců za relativně malé…

6. 2. 2023 • 3 minuty čtení

Co je to microlearning? Mikroučení, jak lze česky nazývat tuto metodu, patří k moderním trendům v oblasti firemního vzdělávání. V podstatě jde o to, jak „rozdrobit“ požadované učivo na krátké kousky, které se jednodušeji vstřebávají a lépe pamatují. Jednotlivé „drobky“ jsou vytvořeny tak, aby pokryly konkrétní vzdělávací potřebu.  Myšlenka, která stojí za vznikem mikroučení je jasná: málokomu už dnes vyhovuje strávit…

7. 2. 2023 • 3 minuty čtení

Co je to re-skilling? Re-skilling je termín, který označuje proces, v němž se pracovník učí zcela nové dovednosti v rámci své firmy. Zjednodušeně lze říci, že jde o rekvalifikaci. Re-skilling umožňuje firmě udržet zaměstnance ve firmě, ale na jiné pozici.  Kdy je zapotřebí? Re-skilling je často nutný předtím, než dojde k tzv. horizontálnímu přesunu zaměstnance. To znamená, že pracovník v rámci…

5. 5. 2023 • 2 minuty čtení

Phillipsův model bývá označován jako Kirkpatrick/Phillipsův model. To proto, že navazuje a rozšiřuje původní, dnes již 64 let starý přístup k měření výsledků vzdělávání, známý jako Kirkpatrickův model. Muž, který stojí za tímto užitečným nástrojem se opravdu jmenoval Don Kirkpatrick a svoji metodu poprvé zveřejnil v roce 1959 v odborném časopise Journal of ASTD. Připomeňme si, že Kirkpatrickův model je…

5. 5. 2023 • 2 minuty čtení

Andersonova metoda patří k dalším modelům, které pomáhají organizacím měřit vzdělávání. Na rozdíl od klasického Kirkpatrickova modelu či jeho rozšířenější verzi, Phillipsova modelu, se soustředí na vyhodnocení vzdělávací strategie jako celku. Nezabývá se tedy měřením jednotlivých vzdělávacích programů.  Andersonova metoda se zaměřuje na dvě hlavní výzvy: Oproti ostatním výše jmenovaným modelům měření vzdělávání je Andersonův model mnohem jednodušší a vystačí…

15. 5. 2023 • 3 minuty čtení

Social Learning je výuková metoda, která klade důraz na učení prostřednictvím interakce s ostatními lidmi v rámci skupiny nebo komunity. Metoda stojí na předpokladu, že lidé se mohou naučit více, pokud mají možnost diskutovat s ostatními, sdílet své názory a zkušenosti a spolupracovat na řešení úkolů. Učení s kolegy V současné době se social learning stává stále populárnější i v rámci firemního vzdělávání. Mnoho firem využívá…

15. 5. 2023 • 1 minuta čtení

Informal learning, neboli neformální učení je druh vzdělávání, který není plánovaný ani organizovaný, ale spíše spontánní a často tedy i neformální. Setkáváme se s ním v každodenním životě, například když s kolegy hledáme řešení problémů v práci, nebo také při sledování výukových videí na obědové pauze. Ve firemním prostředí je neformální učení užitečné pro rozvoj zaměstnanců, jelikož je učí spolupráci. Zaměstnanci…

15. 5. 2023 • 2 minuty čtení

Převrácená výuka, známá také jako Flipped Learning, je moderní vzdělávací metoda, která zahrnuje inverzní přístup k tradičnímu modelu výuky. V této metodě studenti nejprve sami studují předem připravený materiál, jako jsou videa, prezentace nebo skripta, a poté diskutují a používají nově nabyté znalosti ve třídě. Převrácená výuka se stává stále populárnější i v oblasti firemního vzdělávání, protože poskytuje zaměstnancům možnost…

19. 6. 2023 • 2 minuty čtení

Learning Management System (LMS) je softwarový systém, který umožňuje správu vzdělávání. Přeloženo z angličtiny – jde o systém řízení výuky, který byl vytvořen proto, aby se studentům i školitelům zjednodušilo a zefektivnilo studium.  Využití LMS vzdělávání v posledních letech roste a stává se stále populárnější volbou pro školy, organizace i firmy. Mezi hlavní výhody LMS patří snadná správa, možnost personalizace,…

19. 6. 2023 • 2 minuty čtení

Learning Experience Platform (LXP) je softwarový nástroj, který umožňuje organizaci a správu digitálního vzdělávání. Hlavním cílem LXP je poskytovat uživatelům (studentům, zaměstnancům a ostatním zájemcům) personalizovaný, interaktivní a přístupný způsob učení a rozvoje. V čem se liší LXP od Learning Management System (LMS)?  Zatímco LMS se zaměřuje na správu a organizaci kurzů, LXP umožňuje uživatelům přístup ke vzdělávacím materiálům z různých zdrojů. To…

20. 7. 2023 • 3 minuty čtení

Když chcete vědět, co znamená termín asynchronní učení, neobejdete se bez znalosti jeho protějšku – tedy synchronního učení. Synchronní učení neboli také někdy synchronní  vzdělávání, je akce, při níž se najednou zapojuje skupina studentů. Tradiční hodina matematiky ve třídě s učitelem tedy spadá přesně do této definice. V případě online učení to znamená, že spolužáci i lektor…

2. 8. 2023 • 2 minuty čtení

Competency Mapping, neboli Mapování kompetencí, je strategický a systematický proces, který slouží k identifikaci a analýze klíčových dovedností, znalostí, schopností a chování, které jsou nezbytné pro úspěšné vykonávání pracovních rolí a plnění cílů organizace. Tento proces začíná sběrem informací o pracovních pozicích v organizaci. To zahrnuje detailní popis práce, stanovení očekávání, která jsou k ní připojena, a identifikaci klíčových výstupů nebo cílů, kterých má…

13. 9. 2023 • 3 minuty čtení

Model učení 70:20:10 je inovativním přístupem ke vzdělávání, který klade důraz na kombinaci různých způsobů učení tak, aby podpořil efektivní a trvalý rozvoj dovedností a znalostí u jednotlivců. Tento model reflektuje to, co mnoho odborníků považuje za účinný způsob učení – učení se nejen z formálních výukových programů, ale také z praktických zkušeností a mezilidských interakcí. Čísla v názvu modelu, konkrétně 70:20:10, zrcadlí…

25. 9. 2023 • 3 minuty čtení

Web Based Training (WBT), neboli vzdělávání založené na internetu, je moderní forma vzdělávání, která využívá online technologie a internetové platformy k poskytování vzdělávacích obsahů a kurzů. Známý je mimo jiné také jako Internet Based Training (IBT), nebo eLearning. Tato metoda umožňuje jednotlivcům učit se a rozvíjet své dovednosti a znalosti prostřednictvím elektronických médií, kdykoliv a kdekoli, kde je přístup k internetu. WBT přináší…

30. 10. 2023 • 3 minuty čtení

Vývoj efektivních vzdělávacích programů je klíčový pro zajištění kvalitního vzdělávání a rozvoje dovedností v různých prostředích, od korporátního školení po školství a veřejné instituce. Jedním z nejuznávanějších modelů pro návrh, vývoj a implementaci vzdělávacích programů je tzv. ADDIE model. Tento model, zkratka pro Analyze, Design, Develop, Implement a Evaluate (Analýza, Návrh, Vývoj, Implementace a Hodnocení), slouží jako rámec pro vytváření efektivních a cílených…

Nastavení cookies