Blended learning

05. 02. 2023 • 4 minuty čtení
Blended learning

Co je to blended learning?

Termín blended learning lze přeložit jako smíšené či hybridní vzdělávání. V podstatě v sobě zahrnuje to nejlepší z online a offline vzdělávání. Využívá kombinace výhod online učení, kde se studující vzdělává sám a následně ho doplňuje o fyzické interakce s lektorem a ostatními studenty.

K čemu je dobré?

Online vzdělávání umožňuje firmě proškolit velký počet zaměstnanců za relativně malé náklady. Není třeba zajišťovat učebny, shánět lektory, koordinovat čas všech zúčastněných studentů, ani platit za dopravu účastníků (mnohdy z různých částí země). Online vzdělávání rovněž dovoluje zaměstnancům, aby se k lekcím vrátili i později, pokud si potřebují nějaké znalosti obnovit. Navíc k informacím mají přístup z mobilu, tabletu či počítače a tak si je mohou kdykoliv znovu zobrazit. 

Jaký je tedy důvod vrátit se do klasické učebny? Jednoduchý. Existují dovednosti, které se lze jednoduše naučit v online prostředí, ale jejich procvičení vyžaduje interakci se skutečnými lidmi. Proto po teoretické fázi, která probíhá prostřednictvím online výuky, přichází praktická část v tradiční učebně, kde si studenti s lektorem mohou na vlastní kůži vyzkoušet, jak získané znalosti používat. Mohou ke znalostem z online připojit simulované situace, v nichž si s vyučujícím lektorem a ostatními studenty např. zahrají role, pro které se daný „skill“ hodí.

Pro koho je vhodné?

Blended learning neboli v překladu hybridní či smíšené vzdělávání, je vhodné pro každý typ studujícího: od tradičně zaměřených žáků přes mileniály po nejmladší online zaměřené ročníky. Bere si totiž metodiky, které představují to nejlepší z obou světů (online i offline). Na jednu stranu odbourává všechny tradičně zastaralé prvky prezenčního vzdělávání (dlouhé hodiny na školení v učebnách), na druhou pak ale umožňuje možnost vyzkoušet si nabyté znalosti s vyučujícím. Onlinová část je zase i jednoduchá k používání i pro zaměstnance, kteří jsou v digitálních dovednostech slabší.

To nejlepší z obou světů, navíc „ušité na míru“

Pokud školíte nesourodou skupinu studujících tradiční prezenční metodou, je téměř nemožné vyhovět studijním požadavkům každého studujícího ve třídě. Pro někoho je tempo příliš rychlé, pro někoho naopak pomalé, jiní neudrží pozornost či si správně neudělají poznámky a znalosti se po školení okamžitě vypaří. Když se firma rozhodne využít metody hybridního vzdělávání, tyto nevýhody odpadají. Školitelé mohou ušít poměr online samostudia a prezenčního školení přesně tak, jak jim nejlépe vyhovuje. Do úvahy přitom mohou vzít typ učiva a míru potřeby prezenčního proškolení s lektory v učebně. Dobře promyšlená strategie takového hybridního vzdělávání pak povede k efektivnějšímu proškolení, menším nákladům a ve výsledku hlavně i k tomu, že pracovníci si získané informace snáze převedou do skutečné práce. 

Výhody blended learningu

  • nízké náklady (online část snižuje celkové náklady na učebny, lektory či dopravu studujících)
  • vyšší míra zapojení zaměstnanců (online samostudium umožňuje každému zaměstnanci studovat svým tempem a vracet se k učivu, kdy potřebuje. To samo o sobě zvyšuje šance, že se zaměstnanci budou chtít vzdělávat).
  • nové trendy a zpětná vazba (hybridní forma školení umožňuje školitelům rychle zapracovávat nové poznatky a měnit jednotlivé učební plány. Zpětná vazba v této metodě přichází od lektora v učebně, kde si studující ověřuje, zda látku správně pochopil).
  • větší zásah (online část dovoluje proškolit levně mnohem větší počet zaměstnanců).
  • možnost ušít na míru (poměr online a offline vzdělávání se může měnit tak, aby co nejlépe vyhovovala cíli projektu)
 
Nastavení cookies