Mentoring nebo koučink

26. 01. 2023 • 3 minuty čtení
Mentoring nebo koučink

Jaký je rozdíl mezi mentoringem a koučinkem

V čem se oba nástroje profesního a osobního rozvoje liší? To je nejčastější otázka, kterou na prvním setkání uslyší jak kouč, tak mentor. Co se týče profesionálních dovedností, které jsou od kouče či mentora vyžadovány, nejde o nijak velký rozdíl. Obě techniky osobního rozvoje se liší hlavně ve struktuře a v cílech.

Pro správné pochopení rozdílu je užitečné si připomenout definice obou vzdělávacích technik:

Koučink se definuje jako: proces, podporující hledání individuálních řešení pro jedince v jím zvolené oblasti. Kouč hledá s klientem řešení společně. Lepší pochopení podstaty koučování ulehčuje metafora kočího (v anglickém coach) nebo dostavníku – jako prostředku, pomáhajícího dostat se důležité osobě pohodlným způsobem z místa, kde je, na místo, kde chce být.

Mentoring: Nejjednodušší definice říká, že „mentor je zkušený a důvěryhodný rádce“.

Nejlépe rozdíl mezi mentoringem a koučinkem pochopíme, když si obě disciplíny definujeme podle různých kritérií a uvidíme, v čem se v daných oblastech liší.

Podle časové náročnosti:

Mentoring bývá většinou dlouhodobý vztah s klientem, který trvá jeden, dva nebo i více let.

Koučink se většinou omezuje na kratší časový úsek – do šesti měsíců, někdy až do jednoho roku.

Podle zaměření:

Mentoring se soustředí na osobní rozvoj, neomezuje se ale jen na dílčí zlepšení v rámci současného zaměstnání. Míří spíše do vzdálenější klientovy budoucnosti a samotný přístup lze nazvat holistický (celostní). 

Koučink je zaměřen více na výkon a zlepšování profesních výsledků v současné klientově práci.

Podle struktury:

Mentoring: Setkání s klientem bývají neformální a jejich frekvence se řídí potřebami klienta.

Koučink: Setkání s klientem se odehrávají na pravidelné bázi, týdně, jednou za 14 dní či jednou měsíčně.

Podle agendy: 

Mentoring: Témata jednotlivých schůzek si určuje klient. Mentor jeho výběr nezpochybňuje.

Koučink: Agendu vytvářejí kouč a klient společně tak, aby společně nakonec splnili klientovy požadavky.

Podle výstupu: 

Mentoring: Výsledky mentoringu se v čase mohou měnit. Nejde zde tolik o měření zlepšení, ale o celkový osobní vývoj.

Koučink: Výsledky koučování jsou konkrétní a měřitelné. Měly by nakonec ukázat zlepšení a pozitivní změny v oblasti, kterou si klient vybral.

Jak se hledá mentor a kouč

Mentor může být respektovaná osoba ve vašem oboru, zkušenější kolega z práce, a často i nadřízený. Pokud se s danou osobou už znáte, vznikají pro vztah mentor-klient ideální podmínky. V případě, že se ve vašem okolí nikdo takový nevyskytuje, můžete zkusit hledat na profesních portálech.

Při hledání kouče budťe trpěliví a udělejte si „domácí úkol“. Dejte si čas, prostudujte si profesní organizace, které definují, co by měl certifikovaný kouč umět a vyzkoušejte si třeba první lekci online zdarma. Jde o velice individualizovanou službu, takže vám nemusí sedět každý. 

 
Nastavení cookies