Microlearning neboli mikroučení

06. 02. 2023 • 3 minuty čtení
Microlearning neboli mikroučení

Co je to microlearning?

Mikroučení, jak lze česky nazývat tuto metodu, patří k moderním trendům v oblasti firemního vzdělávání. V podstatě jde o to, jak „rozdrobit“ požadované učivo na krátké kousky, které se jednodušeji vstřebávají a lépe pamatují. Jednotlivé „drobky“ jsou vytvořeny tak, aby pokryly konkrétní vzdělávací potřebu. 

Myšlenka, která stojí za vznikem mikroučení je jasná: málokomu už dnes vyhovuje strávit půl pracovního dne na školení. Tato metoda ale umožňuje studujícímu, aby se učil během dne po malých kouscích, většinou z mobilu a navíc kdykoliv si vzpomene. Jednotlivé minilekce navíc fungují samy o sobě jako dílčí celky, takže není nutné vidět všechny díly. Samozřejmě, že automaticky odpadá i role vyučujícího, student si své vzdělání řídí sám.

Ačkoliv se tento způsob učení osvědčil v korporátním světě, jeho podstatu lze použít při jakékoliv formě vzdělávání. Představte si, že se třeba učíte hrát na foukací harmoniku pomocí video-tutoriálů, kde jednotlivé lekce nejsou delší než pár minut. Nebo třeba angličtinu pomocí dnes tolik populární aplikace Duolingo.

V jaké formě se „mikroučit“?

Metoda microlearningu se stala úspěšnou právě proto, že jde naproti současnému stylu života a způsobům, jak dnes lidé konzumují informace. Proto využívá multimediální formáty, které se používají zejména na mobilech a tabletech. Jelikož jsou lidé dnes přehlceni informacemi, jejich doba soustředění (attention span) se neustále zkracuje. Moderní formáty pro mobily či tablety umožňují tvůrcům mikroučení vytvořit krátké „lekce“, které lze vstřebat v řádu několika minut (uvádí se, že minilekce by měla trvat mezi 2-5 minutami).

Písmenka, obrázky, video

V podstatě nejde o to, jakou formou se informace předávají. Důležité je, aby to netrvalo dlouho a aby se předávaly atraktivní formou. Pokud látka vyžaduje delší výklad, prostě se rozkouskuje do několika kratších dílů. Mikroučení využívá krátké texty, grafiku nebo video. Student si pak tempo učení určuje sám. 

Jaké jsou výhody mikroučení?

Pro studujícího

  • k dispozici, kdykoliv potřebujete

Látka se neprobírá jako ve škole. Jednotlivé drobky si „sní“ studující prostě jen tehdy, kdy je potřebuje.

  • jednoduše přístupné

Mikroučení využívá online prostředí, a tak je pro studenta jednoduché si prostě kdykoliv zapnout mobil, tablet či notebook. Není nutné čekat na určitý den, hodinu, učebnu či lektora.

  • zaměřené na studenta:

Studijní plán si určuje studující sám, je na něm, jestli nějakou mini-lekci vynechá, přetočí nebo přeskočí. 

  • časově nenáročné

Na rozdíl od dlouhých vyučovacích celků, u této metody je možné, aby si studující vybral jen ty části, které potřebuje nebo které ho zajímají.

Pro zaměstnavatele

  • levné (bez lektora, učebny, pomůcek)
  • efektivní (jen látku, která je potřeba, krátké minilekce)
  • jednoduché na produkci
  • jednoduchá aktualizace
 
Nastavení cookies