Learning in the Flow of Work

09. 12. 2022 • 3 minuty čtení
Learning in the Flow of Work

Co je Learning in the Flow of Work a k čemu slouží?

Learning in the Flow of Work znamená v doslovném překladu „učení v průběhu práce“. Pomocí této metody se zaměstnanci pravidelně vzdělávají v mini lekcích trvajících jednotky minut, a to kdykoliv mají prostor a chuť. Výhodou je rychlé a intenzivní vstřebávání informací, které jsou ihned použitelné při práci. Vzdělávání se navíc stává plnohodnotnou součástí každého pracovního dne.

Proč je učení „in the Flow of Work“ účinné?

Tato forma vzdělávání je postavena na moderních technologiích, platformách a aplikacích. Učení v průběhu práce umožňuje okamžité použití nové znalosti při řešení aktuálních pracovních úkolů. Lidé si tak mohou rychleji vyzkoušet a osvojit danou dovednost a lépe si jí také zapamatují.

Takzvané.„učení v průběhu práce“ poskytuje zaměstnancům značnou flexibilitu. Vstřebávají totiž nové poznatky v čase a místě, který jim k učení vyhovuje nejlépe. Pokud se tímto způsobem učí pravidelně, mnohem efektivněji rozvíjejí své schopnosti. Ve výsledku pak přináší tato metoda firmám schopnější, výkonnější a spokojenější zaměstnance.

Odkud se vzal pojem „Learning in the Flow of Work“?

Termín „Learning in the Flow of Work“ definoval jako první v roce 2018 Josh Bersin, jeden z nejzkušenějších odborníků v oblasti L&D. Popsal tuto metodu jako „knowledge pills“ (vědomostní tabletky), které si dávkujeme podle svých potřeb a možností každý pracovní den.

Bersin ve svých analýzách ukázal, že současné pracovní tempo vyžaduje na mnoha pozicích radikální změnu vzdělávání. Velké školicí programy už přestávají být efektivní pro firmy i zaměstnance. Lidé si z nich pamatují jen zlomek informací, mnoho z těchto informací ani nepotřebují. Navíc s rychlými změnami na trhu taková školení nereagují na aktuální vývoj v oborech.

Hlavní výhody učení „in the Flow of Work“?

Vzdělávání v průběhu pracovního procesu se značně liší od toho, na co byly firmy v minulosti zvyklé. Cestu ke změně otevřely nové technologické možnosti a globální „lockdowny“ na počátku pandemie v letech 2020 a 2021. Mezi hlavní výhody „učení v průběhu práce“ patří:

● Okamžité použití v pracovních činnostech a úkolech

● Vysoká míra koncentrace a motivace se učit

● Flexibilita učení podle osobních schopností a možností

● Zacílenost lekcí podle potřeb dané pozice

● Atraktivní forma vzdělávání pomocí moderních technologií

● Využití nejaktuálnějších poznatků a dovedností

● Rychlá adaptace obsahu na nové trendy a vývoj v oboru

● Vzdělávání je integrální součástí pracovního procesu

● Nezatěžuje přemírou informací

 
Nastavení cookies