Social Learning (společenské učení)

15. 05. 2023 • 3 minuty čtení
Social Learning (společenské učení)

Social Learning je výuková metoda, která klade důraz na učení prostřednictvím interakce s ostatními lidmi v rámci skupiny nebo komunity. Metoda stojí na předpokladu, že lidé se mohou naučit více, pokud mají možnost diskutovat s ostatními, sdílet své názory a zkušenosti a spolupracovat na řešení úkolů.

Učení s kolegy

V současné době se social learning stává stále populárnější i v rámci firemního vzdělávání. Mnoho firem využívá tuto metodu jako prostředek k rozvoji svých zaměstnanců, například prostřednictvím workshopů, teambuildingu a dalších aktivit zaměřených na spolupráci a výměnu znalostí.

Přestože se social learning může zdát jako nový trend, jedná se vlastně o návrat ke kořenům tradičního vzdělávání. V minulosti bylo normální, že se mladší učili od starších a zkušenějších osob. Současný způsob social learningu jen využívá moderní technologie, které umožňují snadné a efektivní propojení lidí v rámci společnosti, a tím vytvářejí  nové možnosti.

Mentor – předávání zkušeností

Zajímavým příkladem využití Social Learningu ve firemním vzdělávání je tzv. „mentoring program“, kde zkušenější zaměstnanci pomáhají nováčkům v práci. Tento způsob učení se osvědčil jako velmi účinný nástroj při přenášení praktických znalostí a zlepšování výkonnosti zaměstnanců.

Prostředí počítačových her

Social Learning si přirozeně našel uplatnění v oblasti online her. Hráči se zde učí od sebe navzájem a spolupracují na řešení různých problémů, což vede k vytvoření silné komunity a zlepšení výkonnosti jednotlivých hráčů.

Peer learning

Dalším příkladem využití Social Learning v firemním vzdělávání je tzv. „peer learning“, kde se zaměstnanci učí od svých kolegů a spolupracovníků. Tento způsob učení se ukázal být velmi efektivní, protože lidé mají tendenci více věřit svým vrstevníkům a lépe se s nimi identifikovat. Peer learning také vede k větší spolupráci a komunikaci mezi zaměstnanci, což může mít pozitivní dopad na vztahy v pracovním prostředí.

Uplatnění v e-learningu

Social Learning se stává i důležitým prvkem e-learningu, kde je prostřednictvím diskuzí, sdílení zkušeností a spolupráce mezi studenty umožněno zlepšení kvality vzdělávání. Interaktivní prvky v online kurzech pak pomáhají studentům lépe si zapamatovat učivo a aplikovat ho v praxi.

Pozor na nevýhody

Nicméně, jako každá metoda, i Social Learning má své nevýhody. Pokud není dobře organizován, může vést k přehlcení informacemi a ztrátě pozornosti. Stejně tak, pokud jsou ve skupině lidé s různými úrovněmi znalostí a zkušeností, může být pro některé z nich obtížné udržet krok a zapojit se do diskuzí. V neposlední řadě je důležité si uvědomit, že Social Learning nenahrazuje klasické vzdělávací metody, ale spíše je doplňuje a posiluje. 

Věděli jste, že…?

Každá nová vzdělávací (i jiná) metoda má své zastánce a odpůrce. A je přirozené, že se příznivci soustředí do jedné skupiny. I Social Learning má od roku 2019 takovou platformu. Jmenuje se Social Learning Network a zaměřuje se na výzkum a propagaci této účinné metody vzdělávání. 

 
Nastavení cookies