Asynchronní vs. synchronní učení

20. 07. 2023 • 3 minuty čtení
Asynchronní vs. synchronní učení

Když chcete vědět, co znamená termín asynchronní učení, neobejdete se bez znalosti jeho protějšku – tedy synchronního učení. Synchronní učení neboli také někdy synchronní  vzdělávání, je akce, při níž se najednou zapojuje skupina studentů. Tradiční hodina matematiky ve třídě s učitelem tedy spadá přesně do této definice. V případě online učení to znamená, že spolužáci i lektor se nacházejí v určitou dobu na stejném virtuálním místě, třeba tak, jak během pandemie probíhala distanční výuka na základních školách. K metodám synchronního učení online můžeme zařadit živé přednášky, videokonference, telekonference nebo třeba živé chatování.

Asynchronní učení

Asynchronní vzdělávání je přesným opakem synchronního. To znamená, že studenti se učí látku v různých časech, na různých místech. Zásadní změnou oproti synchronnímu způsobu učení je fakt, že studující si určují vlastní rozvrh. V případě online učení pak mohou být na různých místech a v různých časech. Studijní materiál „konzumují“ tehdy, kdy se rozhodnou, tempem, kterým jim vyhovuje. Metody asynchronní výuky zahrnují online kurzy nebo samostatné výukové moduly.

Kdy používat synchronní a kdy asynchronní učení?

Představte si situaci, kdy si pustíte online videokurz angličtiny a studujete si po pár minutách denně tak, jak vám to vyhovuje. Kdekoliv, kdykoliv. Bez přítomnosti živého učitele či lektora. V tomto případě používáte asynchronní metodu vzdělávání. Pokud si chcete ověřit své znalosti s živým učitelem, klást doplňující otázky či vyzkoušet si výslovnost, potřebujete k tomu metodu synchronního učení. V online prostředí to znamená, že se v určitou dobu připojíte na virtuální místo, kde si můžete přímou interakcí ověřit své znalosti. Třeba zrovna ty, které jste se naučili asynchronně – tedy sami z mobilu při sledování videokurzu. Z výše popsaného vyplývá, že ani jedna z metod není lepší či horší. Ideální je používat každou z nich pro konkrétní případ, který je pro danou potřebu vhodnější.

Jaké jsou výhody a nevýhody asynchronního učení online?

Výhody:

 • můžete studovat odkudkoliv na planetě Zemi
 • určujete si vlastní tempo výuky
 • máte možnost se k látce kdykoliv vrátit a zopakovat
 • lze školit neomezený počet studentů najednou

Nevýhody:

 • neexistuje okamžitý přístup k lektorovi
 • nutná sebekázeň, jelikož neexistuje učitel, který studentovi dává zpětnou vazbu a dohlíží nad disciplínu
 • bez interakce a srovnání s ostatními může dojít ke ztrátě motivace

Jaké jsou výhody a nevýhody synchronního učení online?

Výhody:

 • skupinové aktivity umožňují komunikaci s lektorem či spolužáky
 • studium v reálném čase umožňuje okamžitou zpětnou vazbu
 • možnost doplňujících otázek a vysvětlení

Nevýhody:

 • výuka probíhá tempem, který určuje lektor
 • výuka probíhá v jednotný čas pro všechny
 • výuka probíhá na jednom virtuálním místě
 
Nastavení cookies