Competency Mapping

02. 08. 2023 • 2 minuty čtení
Competency Mapping

Competency Mapping, neboli Mapování kompetencí, je strategický a systematický proces, který slouží k identifikaci a analýze klíčových dovedností, znalostí, schopností a chování, které jsou nezbytné pro úspěšné vykonávání pracovních rolí a plnění cílů organizace.

Tento proces začíná sběrem informací o pracovních pozicích v organizaci. To zahrnuje detailní popis práce, stanovení očekávání, která jsou k ní připojena, a identifikaci klíčových výstupů nebo cílů, kterých má konkrétní role dosahovat.

Následně se provede analýza kompetencí. To zahrnuje identifikaci dovedností a znalostí, které jsou nezbytné pro efektivní a výkonné plnění pracovních úkolů. Kompetence se dělí na dvě hlavní kategorie:

Tvrdé kompetence (Hard Skills): Jsou to konkrétní technické dovednosti, odborné znalosti a technické schopnosti, které jsou specifické pro danou pracovní pozici nebo obor.

Měkké kompetence (Soft Skills): Jsou to sociální dovednosti, interpersonální schopnosti, komunikační dovednosti a osobnostní charakteristiky, které ovlivňují úspěch v práci a vztazích s ostatními.

Během Mapování kompetencí je také klíčové identifikovat rozdíly mezi požadavky na současné zaměstnance a požadavky na budoucí zaměstnance. To pomáhá organizacím připravit se na budoucí potřeby a zajišťuje udržitelnost a konkurenceschopnost na trhu práce.

Výsledky Competency Mappingu mají mnoho praktických aplikací. Například pomáhají organizacím při:

  • Plánování rozvojových programů a vzdělávacích aktivit pro zaměstnance.
  • Náboru nových zaměstnanců s nezbytnými kompetencemi pro danou pozici.
  • Hodnocení výkonů a rozvoji zaměstnanců na základě konkrétních kompetencí.
  • Nastavování cílů a očekávání pro zaměstnance ve vztahu k jejich kompetencím.
  • Řízení změn a transformace organizace prostřednictvím rozvoje potřebných kompetencí.

Competency Mapping je dynamický proces, který by měl být pravidelně aktualizován v souladu s měnícími se potřebami organizace a rychlým vývojem technologií a trhu. Je to nástroj, který organizacím umožňuje lépe porozumět jejich personálním zdrojům, optimalizovat jejich výkon a dosáhnout dlouhodobého úspěchu prostřednictvím efektivního využití talentů a kompetencí zaměstnanců.

 
Nastavení cookies