Flipped learning (převrácená výuka)

15. 05. 2023 • 2 minuty čtení
Flipped learning (převrácená výuka)

Převrácená výuka, známá také jako Flipped Learning, je moderní vzdělávací metoda, která zahrnuje inverzní přístup k tradičnímu modelu výuky. V této metodě studenti nejprve sami studují předem připravený materiál, jako jsou videa, prezentace nebo skripta, a poté diskutují a používají nově nabyté znalosti ve třídě.

Převrácená výuka se stává stále populárnější i v oblasti firemního vzdělávání, protože poskytuje zaměstnancům možnost učit se vlastním tempem a způsobem, který jim nejlépe vyhovuje. Kromě toho mohou lektoři využít společný čas ke zkoušení znalostí v praxi, týmové spolupráci a individuálnímu coachingu, místo aby trávili většinu času výkladem daného materiálu.

Studie hovoří jasně

Existuje mnoho výzkumů a studií, které potvrzují účinnost převrácené výuky ve firemním vzdělávání, například studie provedená společností Towards Maturity. Tato studie ukázala, že 92 % respondentů, kteří použili převrácenou výuku, vidělo zlepšení produktivity a 81 % respondentů zaznamenalo zlepšení spokojenosti zaměstnanců s vzděláváním.

Známý koncept

Zajímavostí je, že koncept převrácené výuky není nový. První zmínka o něm se objevila již v roce 1990 v práci Mortona Goldsteina “Use of Video in Teacher Education”. Avšak až s rozvojem moderních technologií se tato metoda stala skutečně praktickou a efektivní pro vzdělávání.

Napříč časovými zónami

Převrácená výuka může být také velmi užitečná v situacích, kdy jsou studenti nebo zaměstnanci „rozptýleni“ geograficky nebo časově. Mohou si totiž přehrávat výukové materiály ve svém vlastním čase a z místa, které jim vyhovuje. Převrácená výuka také může být velmi užitečná pro studenty nebo zaměstnance s různými úrovněmi znalostí, protože každý z nich může studovat podle svého tempa a potřeb.

 
Nastavení cookies