Jak rozřadit účastníky kurzů angličtiny? Seznam pěti nejlepších online testů

15. 08. 2023 • 5 minut čtení

Jestliže organizujete pro své zaměstnance kurzy angličtiny, je důležité, aby byli účastníci v rámci jedné lekce zhruba na podobné úrovni. Kdyby se totiž na jedné hodině ocitl zaměstnanec, který si v angličtině neumí ani objednat minerálku, společně s kolegou, který si po večerech čte Shakespearovy sonety v originále, nepřinesla by daná lekce nikomu nic.

Jak rozřadit účastníky kurzů angličtiny? Seznam pěti nejlepších online testů

Znát svoji aktuální úroveň angličtiny se ale hodí i v jiných případech. Třeba když zaměstnanci získají přístup do online kurzů angličtiny a potřebují vědět, na jaké úrovni začít. Nebo když chcete jako zaměstnavatel zjistit, jak na tom reálně vaši zaměstnanci (nebo i třeba uchazeči) s angličtinou jsou. Pro tyto případy přinášíme seznam pěti nejlepších online testů angličtiny, které jsou zdarma a které vám pomohou zaměstnance roztřídit podle dosažené úrovně.

Otestovat lze vše kromě mluvení a psaní

Následující seznam uvádí pět testů angličtiny, které jsou dostupné online zdarma. Ve všech případech dávají výsledky ve formě dosažené úrovně podle CEFR, tedy úroveň A1-C2. Liší se zpracováním i tím, na jakou část jazyka se zaměřují. V obecné rovině platí, že online testem nelze zjistit, jak uživatel mluví a jaký má spontánní psaný projev. Jestliže je pro vás mluvený aspekt angličtiny z nějakého důvodu extrémně důležitý, musí zaměstnance někdo otestovat v rámci osobního setkání nebo alespoň telefonátu.

U všech uvedených testů také platí, že test AJ je pro jednotlivé webové platformy formou marketingu. To znamená, že test je sice zdarma, ale webová stránka se bude zpravidla při uvádění výsledků snažit uživatelům nabízet různé kurzy či přípravy na certifikační zkoušky.

Autor tohoto článku si všechny testy prošel, a i když byly ve výsledcích drobné rozdíly, byly téměř stejné. Pokud ale plánujete test použít k rozřazení studentů do skupin, doporučujeme, aby všichni účastníci absolvovali ten samý test.

#1 – ESL Languages Online English Test

Tento test patří v tomto seznamu k těm nejkomplexnějším. Kombinuje několik forem testování – od propojování antonym, přes výběr slovíček, doplňování slov podle obrázků až po audionahrávky. Test se věnuje stejným dílem gramatice, slovní zásobě, frázovým slovesům i časům.

Před spuštěním testu je potřeba zadat jméno, příjmení a e-mailovou adresu. Test trvá zhruba 20-40 minut a ihned po dokončení testu se na webové stránce ukáže dosažená úroveň CEFR. Na e-mail pak obratem přijde i PDF soubor s detailnějším popisem úrovně i se správnými odpověďmi na otázky v testu.

Tento test jde poměrně do hloubky a jeho velká výhoda je, že testuje i poslech. Nevýhoda však je, že zabere poměrně hodně času, a je tedy na zvážení, zda jej budou všichni účastníci ochotni absolvovat.

#2 – Test Your English – Cambridge English

Jediný test v tomto seznamu, který je na české webové stránce a v češtině. Sestává z 25 otázek typu „multiple choice“, ve kterých se doplňují slova do vět a vybírá se ze tří nebo čtyř možností. Testování zabere kolem 15-20 minut, ale omezuje se víceméně pouze na slovní zásobu. Výhodou je, že kromě obecné angličtiny je zde i možnost testu z obchodní angličtiny.

Po ukončení testu se přímo na webové stránce ukáže celkové skóre. Neukáže se ale konkrétní úroveň žáka, ale úroveň zkoušek, na které by se mohl uživatel připravit – tedy nejbližší vyšší úroveň nad tou, která vyšla uživateli.

#3 – Tracktest English Placement Test

Tato webová platforma nabízí za poplatek detailní test jednotlivých úrovní, i s vysvětlivkami a tipy na další postup. Nabízí ale i test pro úvodní rozřazení, který je zdarma a zabere zhruba 10-15 minut. Test je adaptabilní, tzn. že se v průběhu upravuje podle toho, jak na otázky odpovídáte.

Před testováním je opět nutné se zaregistrovat (e-mail, jméno a příjmení, heslo). Webová stránka je částečně v češtině.

Test samotný pak sestává z patnácti otázek typu „multiple choice“, ve kterých se vybírá většinou ze tří možností, a točí se okolo slovní zásoby, gramatiky, frázových sloves a ovládání časů. Výsledek se ukáže ihned na webové stránce v podobě dosažené úrovně podle CEFR.

#4 – Canadian College of English Language – English Level Test

Tento test byl vytvořen jako zkouška úrovně angličtiny pro studenty a uchazeče o studium na Canadian College. Je třeba doplnit e-mail, telefonní číslo, jméno, příjmení a důvod, proč test děláte.

Při testu uživatel vybírá slova, slovní spojení a věty, zpravidla ze tří možností. Doplňuje je do vět nebo vybírá správnou možnost na základě audio nahrávek. Test se soustředí poměrně zevrubně na gramatiku, slovní zásobu i frázová slovesa.

Test zabere přibližně 30-45 minut a je tedy nejdelším v našem seznamu. Oproti ostatním testům jsou audio záznamy v testu v americké (přesněji řečeno kanadské) verzi angličtiny. Výsledky systém zašle ihned po skončení testu na e-mail – výsledná úroveň je uvedená nikoliv kódovým označením úrovně podle CEFR, ale v psané podobě (například „intermediate“).

#5 – LanguageLevel – Test Your English

Patnáct otázek typu „multiple choice“, ve kterých jde o doplňování slov do vět. Uživatel je testován z gramatiky, slovní zásoby, ovládání časů a znalosti frázových slov. Výsledek se na webové stránce ukáže ihned po dokončení.

Jedná se o suverénně nejkratší (ale také nejméně do hloubky jdoucí) test v tomto seznamu. Jeho velkou výhodou však je, že není potřeba žádná registrace ani doplňování údajů. A z toho důvodu představuje pro studenty velmi jednoduchý a rychlý způsob, jak přibližně zjistit svoji aktuální úroveň.

 
Nastavení cookies