Jak se přizpůsobit změnám? Připravte pro zaměstnance kontinuální rozvoj

02. 08. 2023 • 6 minut čtení

„Learn continually. There’s always ‚one more thing‘ to learn!“ slavná slova Steva Jobse dokonale vystihují hlavní úkol pro dnešní L&D týmy, HR manažery i samotné zaměstnance. Nikdy není konec. Vždy je co poznávat. Vždy je kam růst. Pokud tímto způsobem nastavíte kulturu vzdělávání ve vaší firmě, vytvoříte tím podhoubí prorůstového myšlení. A víra v nekonečné možnosti růstu je nutným předpokladem budoucího úspěchu – firem i lidí.

Jak se přizpůsobit změnám? Připravte pro zaměstnance kontinuální rozvoj

Možná zrovna teď toužíte po stabilitě, možná vás zrovna teď fascinuje pohyb. Pokud sebevědomě volíte druhou možnost, držte se raději při zemi. Byznys zrychluje a tempo tohoto pohybu budí závrať. „Podívejte se na to, co se událo za poslední dva tři roky. Byl to doslova uragán změn. I bez ohledu na pandemii covidu a energetickou krizi nám výzkumy ukazují, že rychlost změn se každých deset let zdvojnásobuje. Výsledkem je obrovský tlak na všechny – firmy, lídry i zaměstnance.“ říká Michal Martoch, zakladatel společnosti Talentwork.

Kontinuální vzdělávání není benefit

To, čím jste převálcovali konkurenci před rokem, dnes už nemusí fungovat. A pokud se nedokážete ve firmě rychle adaptovat na nové konstelace, může to znamenat stagnaci nebo dokonce konec. Účinným řešením, jak se těmto scénářům vyvarovat, je podpora kontinuálního vzdělávání – pro všechny a s jasnými firemními cíli.

Nejde jen o to rozvíjet lidi, kteří mají o svůj růst aktivní zájem. Pak totiž vzděláváme většinou stále ty samé lidi a ti ostatní dál brzdí firmu v jejím rozvoji. Také je mylné pokládat vzdělávání za benefit, kdy se lidi vzdělávají jen tím, co je baví. Důležitým úkolem L&D specialistů je naopak najít způsob, jak souvisle vzdělávat úplně všechny, a to v jasné návaznosti na strategické cíle firmy.“ shrnuje Michal Martoch aktuální firemní výzvy.

Nekonečná cesta k úspěchu

Celoživotní vzdělávání a prorůstové myšlení spolu úzce souvisí a obě jsou hlavními pilíři budoucího úspěchu – firemního i osobního. Jakmile se zastavíme na určitém stupni znalostního vývoje, koledujeme si o problémy. Protože v budoucnosti je jistá jen jedna věc: čekají nás změny, na které nemůžeme být v tuto chvíli z logiky věci připraveni.

A právě otevřená mysl a vědomí, že „konečná neexistuje“, umožňuje rychlou adaptaci na jakékoliv veletoče. Téměř každé odvětví lidské činnosti totiž může zítra zasáhnout inovace, která ho radikálně změní. A pokud takovou změnu mají zaměstnanci ve vaší firmě přežít, musí být připraveni např. rychle vstřebat úplně jiné postupy nebo přesednout do jiné pozice či profese.

Psychická připravenost na změny

Změny v moderním světě jsou tak zásadní, že mají vliv úplně na všechny – jak na ty, kteří tyto změny snaží akceptovat, tak na ty, kteří je akceptovat odmítají. Bez soustavného rozvoje po odborné i osobnostní stránce se v podstatě nedají psychicky zvládnout.

Častým důsledkem je pak odchod zaměstnance z práce, v horším případě vyhoření, deprese a odstavení takového člověka z pracovního procesu a osobního života na několik měsíců či let. Zároveň platí, že odpovědnost za problémy nemusí ležet jen na bedrech zaměstnanců.

Firma odsouzená za vyhoření

Varovným prstem pro firmy může být případ z Francie z roku 2020, kdy byl výrobce luxusních parfémů Interparfums pravomocně odsouzen za to, že svého zaměstnance Frédérica Desnarda doslova unudil v práci. Dlouhodobě totiž neměl na své pozici dostatek činností, které by podporovaly jeho přínos pro společnost.

Každodenní nuda bez jakéhokoliv zájmu nadřízených u něj vedla k nervovému zhroucení, kvůli kterému si musel vzít na 7 měsíců zdravotní volno. Za dlouhodobou nepřítomnost pak byl v roce 2014 z práce propuštěn. Na základě toho se ale Frédéric Desnard rozhodl svého zaměstnavatele zažalovat a vysoudil úspěšně 50 tisíc euro odškodného.

Přitom se tomu všemu dalo jednoduše předejít tím, kdyby ho firma vzdělávala a případně rekvalifikovala na potřebnější pozici.“ podotýká Michal Martoch. Nicméně bez ohledu na tento (možná šokující) příběh platí pro budoucnost vaší firmy jedno pravidlo: nečinnost na poli vzdělávání zaměstnanců vám zcela jistě přinese tuny problémů – byznysových, společenských, lidských – a v krajním případě i právních.

Vyzrání v duchu odborného růstu

Při rozvoji a vzdělávání našich lidí bychom se ale neměli soustředit pouze na jejich odborný posun. Stejně důležitý je i kontinuální osobnostní rozvoj. „Znám případy, kdy špičkový expert v IT dokázal díky své emoční nevyspělosti rozbourat celý tým. Každé pochybení bylo trestáno zvýšeným hlasem, zesměšňováním a destruktivní kritikou. Nedokázal navíc pochopit, že problém je na jeho straně a že k vedení týmu musíte být nejen dobrý odborník, ale hlavně vyspělý mediátor.“ potvrzuje své zkušenosti Michal Martoch z Talentworku.

Každý zaměstnanec potřebuje na své pozici ve firmě určitý mix specifických dovedností – odborných a osobnostních. A úlohou L&D týmů a HR manažerů je všem nastavit dlouhodobé vzdělávání, které bude podporovat strategické cíle firmy a v důsledku i rozvíjet zaměstnance osobně. Současně musí umět těmto lidem nenásilně vysvětlit, že bez kontinuálního rozvoje zamrzne nejen růst firmy, ale i jejich přínos.

Jak vyrobíte prorůstové myšlení?

Firemní kultura, která je založená na myšlence prorůstového myšlení, dokáže v lidech cíleně pěstovat řadu schopností, které jsou v byznyse 21. století stále důležitější. Vedle rychlejší adaptace na změny jsou takoví lidé schopni hledat nová neotřelá řešení, nebojí se riskovat, dokážou lépe komunikovat v týmu nebo třeba nemají strach shodit ze stolu nikam nevedoucí projekty.

L&D týmy mají celou paletu nástrojů, jak nastartovat prorůstové myšlení:

  • Nastavte kontinuální vzdělávání. U všech a v jasné návaznosti na firemní cíle. Vaši lidé by měli mít dostatek příležitostí ke vzdělávání – na pracovišti i mimo něj.
  • Posilujte prorůstové myšlení. A jděte sami vzorem. Ukažte svým lidem, že hlavní cestou k úspěchu a spokojenému životu je neustálé vzdělávání a rozvoj.
  • Vytvářejte trvalý pocit bezpečí. Nejvíce úspěšné týmy jsou takové, kde existuje hluboký pocit bezpečí. Důležité je vědomí, že vás nikdo nebude soudit za selhání, si bez obav říct o pomoc kolegům, vás nikdo ponižuje atd.
  • Dotahujte znalosti do fungující praxe. Už dávno nestačí mít „odsezená“ školení nebo „zhlédnuté“ videokurzy. Je třeba, aby se teorie cíleně transformovala v praktické dovednosti, což někdy trvá měsíce či roky.
  • Podporujte zdravé riskování a neotřelé nápady. Povzbuzuje zaměstnance ve zkoušení nových věcí a chvalte je i v případě, že se jim to nedaří.
  • Oceňujte každou zpětnou vazbu. Povzbuzujte své lidi v předávání zpětné vazby. Díky otevřené mysli se lidé mohou poučit z chyb a dokážou se zlepšovat.
 
Nastavení cookies