Outplacement: Průvodce změnou v kariéře je i příležitostí ke vzdělávání a rozvoji zaměstnanců

29. 09. 2023 • 5 minut čtení

Ztráta zaměstnání okupuje na žebříčku stresových životních situací sedmé až osmé místo. Větší stres způsobují jen úmrtí partnera, rozvod, vězení nebo vážné onemocnění. A přestože na trhu práce v současnosti chybí zhruba 300 000 lidí, firmy potřebují propouštět. Dobrá zpráva je, že už se není třeba tolik bát, Starý způsob myšlení, kdy se kolem výpovědi mlží a emocionálně vypjatý okamžik střetu zaměstnavatele se zaměstnancem bývá extrémně nepříjemný pro obě strany už není jediná možnost.

Outplacement: Průvodce změnou v kariéře je i příležitostí ke vzdělávání a rozvoji zaměstnanců

„Outplacement“ je termín, který není jen jakýmsi kosmetickým přípravkem, který zakrývá skutečné slovo „výpověď“. Jde o uvědomělý proces, během něhož zaměstnavatel pracovníkovi nabídne pomocnou ruku, která ho provede změnou zaměstnání tak, aby se mohl kariérně posunout, vzdělat a to vše bez psychické újmy. 

Outplacement je příležitost pro rozvoj

Změna zaměstnání, nebo dokonce výpověď z pracovního poměru dnes už totiž nemusí znamenat jen stresující životní zkušeností s pocity nejistoty, obav a ohrožení. „Správně nastavený outplacement  dokáže nejen eliminovat negativní pocity, ale i pro mnohé nepříjemnou životní etapu změnit v šanci na kariérní růst, může zaměstnance motivovat ke zvýšení kvalifikace, zhodnotit jeho cenu na pracovním trhu a pomoci k zisku lepšího zaměstnání”, říká Gabriela Vasilcová, Head of HR v Daimler Truck ČR.

Na dnešním dynamickém a neustále se vyvíjejícím trhu práce jsou kariérní přechody běžným jevem. Ať už kvůli propouštění, restrukturalizaci nebo osobním kariérním cílům, se jednotlivci často ocitají v situaci, kdy potřebují provést významnou změnu ve svém profesním životě. I když tyto přechody mohou být náročné, představují také příležitost pro organizace, aby prokázaly svůj závazek ke svým zaměstnancům prostřednictvím procesu známého jako outplacement.

Outplacement má několik způsobů, jak může přispět ke vzdělávání a rozvoji zaměstnanců, i když na první pohled může být zaměřen na zaměstnance, kteří opouštějí organizaci. Zde je několik příkladů, jak outplacement může pozitivně ovlivnit vzdělávání a rozvoj zaměstnanců:

1. Poskytování kariérního poradenství a mentoringu:

Outplacement často zahrnuje služby kariérního poradenství a mentoringu, které pomáhají zaměstnancům vyjasnit své profesní cíle a strategie pro dosažení těchto cílů. Obvykle je součástí identifikace oblastí, ve kterých by se měli pracovníci dále rozvíjet, a návrh konkrétních kroků při vzdělávání pro dosažení svých kariérních ambicí.

2. Zlepšení dovedností:

Do souboru aktivit v rámci outplacementu patří také výcvik a trénink v oblasti životních dovedností, což jsou dovednosti, které mají užitek nejen v profesním, ale i osobním životě. To může zahrnovat zlepšení komunikačních dovedností, řízení času, osobního brandingu a dalších dovedností, které jsou užitečné jak při hledání práce, tak i v každodenním životě.

3. Poskytování zpětné vazby a růstu:

Během procesu outplacementu mají zaměstnanci příležitost získat zpětnou vazbu od kariérních poradců, trenérů a mentorů. Tato zpětná vazba pomáhá zaměstnancům identifikovat jejich silné a slabé stránky a určit oblasti, ve kterých je třeba pracovat. To může vést k osobnímu i profesnímu růstu.

4. Přístup ke zdrojům vzdělávání:

Součástí některých programů outplacementu může být poskytnutí přístupu ke vzdělávacím materiálům a zdrojům, které pomáhají zaměstnancům získávat nové znalosti a dovednosti. Nejčastěji se jedná o kurzy, e-learningové programy nebo literaturu, která podporuje rozvoj dovedností relevantních pro kariéru pracovníků.

5. Podpora vzdělávání během procesu změny:

Během období hledání nového zaměstnání mají zaměstnanci mnohdy čas na samostudium. Outplacement může tuto dobu využít k podpoře učení se novým dovednostem, nebo prohlubování stávajících znalostí, což může zvýšit jejich atraktivitu na trhu práce.

6. Podpora při přechodu do nových rolí:

Někdy může být součástí outplacementu i přechod do nových rolí nebo odvětví. Program se pak zaměří na různé typy rekvalifikací, podporu při změně kariérního směru a poskytování vzdělání a tréninku, který je potřeba pro úspěšné zvládnutí nové role.

Ne nadarmo se říká, že krize je příležitost. V tomto případě navíc platí, že krize může být vnímána jako změna.„Outplacement může být velmi efektivním nástrojem pro osobní růst a profesionální rozvoj zaměstnanců. Pomáhá jim lépe pochopit své kariérní cíle a nabízí podporu při jejich dosahování,“ tvrdí John L. Meyer, profesor v oboru Communication na State University of New York College v Plattsburghu a spoluautor knihy The Changing Outplacement Process: New Methods and Opportunities for Transition Management

Inventura schopností a restart

Michala Hatina z české pobočky Lee Hecht Harrison, dodává, že: „Outplacement se stává stále více aktivním vyhledáváním nového uplatnění pro zaměstnance dotčené změnami. Je také stále více interaktivním – koučovacím – procesem, který zahrnuje rozvoj nových dovedností pro další kariérní a osobní růst. Zaměstnanci, kteří procházejí outplacementem, potřebují revizi svých dosavadních dovedností a přístup k platformám, kde mohou získat i nové dovednosti a certifikace. Právě tyto jim pak pomohou akcelerovat i novou kariérní cestu.

Celkově lze říci, že outplacement nemusí být pouze o hledání nového zaměstnání; může také fungovat jako nástroj pro rozvoj dovedností a podporu kariérního růstu. To nese prospěch nejen samotným zaměstnancům, kteří procházejí změnou, ale také organizacím, které takto prokazují svou péči o své bývalé zaměstnance a vytvářejí pozitivní pracovní prostředí.

Z pohledu zaměstnance je pak jasné, že dobře provedený outplacement může být novým začátkem jeho kariéry. Navíc může na svého zaměstnavatele vzpomínat v dobrém a šířit dál jeho dobré jméno. A to se firmám určitě do budoucna vrátí.

 
Nastavení cookies