Web Based Training

25. 09. 2023 • 3 minuty čtení
Web Based Training

Web Based Training (WBT), neboli vzdělávání založené na internetu, je moderní forma vzdělávání, která využívá online technologie a internetové platformy k poskytování vzdělávacích obsahů a kurzů. Známý je mimo jiné také jako Internet Based Training (IBT), nebo eLearning. Tato metoda umožňuje jednotlivcům učit se a rozvíjet své dovednosti a znalosti prostřednictvím elektronických médií, kdykoliv a kdekoli, kde je přístup k internetu.

WBT přináší řadu výhod. První a nejvýraznější výhodou je flexibilita. Účastníci se nemusí vázat na konkrétní místo nebo čas, což je obzvláště výhodné pro ty, kteří mají náročný pracovní harmonogram. Mohou se učit ve svém vlastním tempu a v souladu se svými individuálními preferencemi.

Další výhodou je dosažitelnost a nezávislost na konkrétním místě. WBT umožňuje přístup ke vzdělávacím materiálům z různých zařízení, jako jsou počítače, chytré telefony a tablety. To znamená, že účastníci mají možnost se učit například v kanceláři, z pohodlí svého domova, nebo během cestování.

Obsah WBT může zahrnovat různé formáty, jako jsou interaktivní prezentace, videa, simulace, testy a cvičení. Tyto různorodé formáty jsou navrženy tak, aby zapojily účastníky a podporovaly aktivní učení. Mnoho WBT kurzů také nabízí možnost komunikace a diskuse s instruktory a spolužáky prostřednictvím online fór a diskusních skupin. 

WBT může probíhat pod vedením instruktora či lektora (instructor-led virtual training), případně bez instruktora, dle vlastního tempa studujícího (self-paced learning), nebo kombinace obou jmenovaných pod pojmem blended learning, kterému se věnujeme v jiném článku našeho slovníku.

Přes všechny zmíněné výhody je důležité si uvědomit, že WBT není vhodný pro každého a pro každý druh vzdělávání. Některá témata mohou vyžadovat více interakce, diskuse a praktických cvičení, které mohou být obtížněji dosažitelné v online prostředí. Je třeba mít rovněž na paměti, že úspěšný Web Based Training se neobejde bez dostatečné technické infrastruktury a schopností účastníků pracovat s online nástroji.

V průběhu let se Web Based Training stává stále oblíbenější volbou pro firmy, organizace, instituce a další subjekty, které chtějí poskytovat vzdělání a rozvoj svým zaměstnancům nebo zákazníkům. Je to efektivní způsob, jak umožnit učení ve světě, který je stále více propojený a digitalizovaný. Přesto by měly být při implementaci WBT zohledněny individuální učební potřeby účastníků a kvalita vzdělávání by měla být stále jedním z hlavních hodnotících kritérií.

 
Nastavení cookies