Komentář Terezy Lipoldové: Technologie se zlepšily, teď je řada na manažerech

09. 08. 2023 • 4 minuty čtení

O firemním vzdělávání (nad rámec zákonných a povinných školení) se v českých firmách donedávna uvažovalo jako o vzdělávací stravence, která má zaměstnancům posloužit jako příjemný benefit. Osobní rozvoj byl považován za bonus, který si kdokoliv mohl vybrat, když měl chuť. (Ne všechny organizace nahlížely na rozvoj touto optikou, jde o metaforu, která popisuje, jak měly firmy nastavený „mindset“). Takový přístup k osobnímu rozvoji už ale nebude dlouho životaschopný.

Komentář Terezy Lipoldové: Technologie se zlepšily, teď je řada na manažerech

Tereza Lipoldová, B2B trainer, Seduo

Svět se totiž rapidně zrychlil, zdigitalizoval a zautomatizoval. Důsledkem technologického skoku vznikají nové specializace, které na trhu práce chybí a zároveň zanikají profese, které už nejsou potřeba. Tradičně se takové situace řešily buď náborem, nebo rekvalifikací. Nabírat ale brzy už nebude koho, protože na trhu práce lidé s požadovanými kvalifikacemi nebudou. Firmám nezbývá, než se zaměřit na stávající zaměstnance a pomocí re-skillingu, up-skillingu pokrýt potřeby z vlastních zdrojů. A tak možná přichází období, které bude v učebnicích jednou označováno jako zlatá éra osobního rozvoje.

HR specialisty totiž čeká dvojitá výzva: jak nastartovat manažery, aby byli schopni nabídnout svým lidem vzdělávání, které nejen potřebují, ale budou i využívat v praxi. A jak zajistit, aby doplnění dovedností bylo rychlé a efektivní, nejlépe na jeden klik.

Investice ani chuť nechybí

A jsou české firmy ochotny do vzdělávání investovat? Data z výzkumu vzdělávací platformy Seduo ukazují, že ano. 80 % firem vzdělávání svých zaměstnanců vnímá jako jednu z priorit a dvě třetiny firem upřednostňují tuto investici před ostatními výdaji. V posledních letech roste i obliba nejmladší odnože vzdělávání – onlinu. Mezi lety 2019 až 2022 už tento způsob výuky dokonce dohnal tradiční vzdělávací formy.

Firmy si digitalizací rychle osvojily a online se stal běžnou součástí firemního vzdělávání. 79 % českých firem dnes (o 7% více než v roce 2019) věří, že dobře připravené online vzdělávání se může plnohodnotně vyrovnat klasickým formám. Polovina firem je navíc přesvědčena, že v budoucnosti se online stane hlavní formou vzdělávání.

Zaostává lidská složka?

Aby firma dokázala reagovat na poptávku po nových kvalifikacích, nemůže se spoléhat jen na technologie. Ani nejmodernější umělá inteligence nerozumí motivacím a tužbám zaměstnanců. Za jejich kvalifikaci, efektivitu, ale i spokojenost nesou odpovědnost týmoví manažeři. To oni stojí za obrazem vzdělávání v 9 z 10 firem, a právě oni mají znát silné a slabé stránky svých lidí.

Tým lídři se proto budou muset vrátit ke kořenům „managovaní“ a kromě zadávání a kontroly úkolů mít dobře zmapovaný tým. Takový tým, který se bude sám rozvíjet v rámci horizontálního i vertikálního růstu a firma si tak bude vychovávat vlastní kandidáty. Budou muset pracovat s potenciálem zaměstnanců už od jejich nástupu, budou muset umět identifikovat jejich slabý „spot“ (point of need) a ihned poté zajistit řešení.

Pravidlo 70:20:10

Základem pro nastavení role týmových manažerů je i iniciativa HR oddělení, která by do nich měla „nahrát“ správné zadání. Manažeři pak zavedou v týmu takový způsob myšlení, který jej naučí uplatňovat nové dovednosti v praxi.

Měli by mít na paměti „pravidlo 70:20:10“, které říká, jakým poměrem lidé získávají nové dovednosti. 70 % se odehrává v práci, kdy si zaměstnanci zkouší, jak převést nové „skills“ do praxe, 20 procent prostřednictvím mentoringu, kdy se pracovník učí od svého kolegy a jen 10 % nabydou lidé prostřednictvím formálního vzdělávání – tedy školením či kurzem.

Příklad za všechny popisuje team lídr David Chodúr, Senior Lead Software Engineer ze společnosti LMC. „Pokud týmový manažer zadá úkol perfekcionistovi, dostane sice skvělý výstup, ale o tři dny později. Je to chyba lídra, který nezná svého kolegu, nebo kolegy, který zpracoval úkol jak nejlépe uměl? Lídr musí vědět, co od kolegů čekat a dohodnout, aby dělali to, co jim jde. V tomto případě úkoly, které nejsou časově citlivé, ale vyžadují vysokou kvalitu. Pokud to zasahuje do pracovních povinností a nedaří se to sladit s pracovní náplní, je nejlepší se domluvit s kolegou, ať sám navrhne řešení a pak jej v něm podporovat. Třeba společným výběrem metody spolupráce, kurzu či školení.“

Správný odhad vlastností členů týmu se nakonec ukáže v celkovém obrazu jako rozhodující faktor. Ne nadarmo celých 48 procent dotázaných firem potvrzuje, že hlavními nositeli firemního vzdělávání jsou právě týmoví manažeři.

A aby svoji práci dělali ještě lépe, musí umět přetvořit svůj tým na „kmen“ a sami sebe ze šéfů na „lídry“. O těch zmiňovaných 10 % formálního vzdělávání se už pak v budoucnu postarají „technologie“.


Text vyšel v červnovém vydání odborné publikace Firemní vzdělávání.

 
Nastavení cookies